Doba čtení:2 m, 42 s
Strojní technologové musí rozdělovat svůj čas mezi práci v kanceláři a v terénu. Foto: Czech Coal

Každý občas potřebuje péči a vyměnit nějakou součástku. V tom se hodně podobají stroje a lidé. Aby se strojům na šachtě dostalo té správné péče, o to se snaží strojní technolog.

Když se strojního technologa zeptáte, co je hlavní náplní jeho práce, častá odpověď zní: hledání. Při poruše některé části technologie se nejdřív hledá příčina. K poškozené součástce se pak musí dohledat dokumentace, aby ji bylo možné opravit. A samozřejmě se také hledá způsob opravy, případně výroby nové součástky, je-li potřeba.

Čtěte také:
V lomu Jiří mají opravený velkostroj KU 800
Řidič a klapkař musí být skvěle sehraní

Práce technologa je poměrně obsáhlá, protože musí zajistit přípravu na opravy, patřičnou dokumentaci k jednotlivým náhradním dílům, opatřit materiál na jejich výrobu,“ vyjmenoval jen malou část práce Přemysl Duchoslav, strojní technolog ve Vršanské uhelné. Když k náhradnímu dílu chybí dokumentace, musí ji technolog vytvořit. Jinak by se jen těžko dal nový náhradní díl vyrobit. Jenže ani vytvoření nové dokumentace není jen tak, při jejím vzniku se musí technolog řídit celou řadou norem, v nichž se samozřejmě musí velmi dobře orientovat.

Při poruše musíme dojet na místo, zjistit o co vlastně jde, jak se poškozená část bude opravovat, zajistit výrobu, ale také dodržení správného technologického postupu a samozřejmě dohlížet na provádění prací,“ doplnil kolegu Zdeněk Ott, který stejnou profesi vykonává na Úpravně uhlí v Komořanech a v lokalitě ČSA. Práci technologů řídí zástupci strojní údržby obou lokalit. Nejčastěji jsou ve spojení s mechaniky, od nichž dostávají aktuální požadavky, co je třeba vyřešit.

Mezi výkresy i v terénu

Po příchodu na pracoviště strojní technolog v počítači nejprve zjistí, zda nenastala během uplynulých hodin nějaká mimořádná situace. Informuje se u mistrů strojní údržby, co se událo během noční směny a co se chystá v následujících hodinách. Pokud nedošlo k ničemu výjimečnému, věnuje se technolog stejně jako ostatní profese ve strojní údržbě plánovaným činnostem. Mezi ně patří například preventivní prohlídky a opravy.

Technologové dělí svůj pracovní čas mezi kancelář a práci v terénu. V kanceláři se zabýváme dokumentací a v terénu kontrolujeme průběh prací. Někdy jsme víc venku, podle toho jaké opravy se zrovna provádějí, nebo zase spoustu času strávíme u počítače nad technickými výkresy. V tomto ohledu musíme být hodně operativní,“ poznamenal Zdeněk Ott.

Nápad neskončí na papíře

Pokud existuje jeden základní předpoklad pro tuto profesi, je to podle strojních technologů technické myšlení. „Kouzlo téhle práce je i v tom, že není rutinní. Musíme umět číst a malovat výkresy, ale většinu věcí je třeba hlídat přímo v provozu, aby to, co navrhujeme, bylo pro strojní údržbu vůbec reálné a proveditelné. Musíme se snažit co nejlépe opravit porouchané zařízení, ale také usnadnit práci lidem, kteří opravu provádějí,“ poznamenal Duchoslav. A aby dokázal svou práci dělat co nejlépe, pravidelně si jako technolog zvyšuje kvaliikaci. Má například několik osvědčení od báňského
úřadu o odborné způsobilosti projektanta instalací strojního zařízení, stejně jako pro provádění montáže a oprav nejrůznějších zařízení. V práci se mu hodí i evropský a mezinárodní certiikát technologa v oblasti svařování.

Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších těžebních bestií
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr