Rada vlády k hornímu zákonu

Ilustrační foto: Imagio.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prezentovalo 27. listopadu na zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou ČR aktuální stav přípravy novely horního zákona, jejíž finální varianta byla postoupena do mezirezortního připomínkového řízení. iUHLI.cz to sdělil Miroslav Kynčl z MPO.

Několik vznesených připomínek členů Rady bude řešeno v rámci vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. Mluvčí Energetického regulačního úřadu Jiří Chvojka serveru iUHLI.cz sdělil, že ERÚ se nelíbí fakt, že ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v případě horního zákona slíbil posouzení dopadů regulace procesem tzv. velké RIA, ale nakonec neproběhla ani malá RIA a dopady zákona byly analyzovány velmi stručným dokumentem, který například nepredikoval dopad do cen pro koncové zákazníky tepláren a pro ty, kteří na topení využívají vlastní kotel.

Dalším z bodů programu byl aktuální stav dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce ČR (ASEK). Chvojka uvedl, že ERÚ negativně vnímá rozpor mezi připomínkovanými a aktuálními verzemi dokumentu a že vypořádání probíhá chaoticky.

Třetí oblast výhrad se podle mluvčího ERÚ týkala energetického zákona a jeho novel. Poté, co zákon byl v legislativním procesu ve zkrácených lhůtách, poslední verze ani neprošla Legislativní radou vlády, byla poslána na mimořádnou schůzi sněmovny, kde se zasekla. ERÚ proto navrhl novelu zákona stáhnout z projednávání ve Sněmovně a připravit její znění pořádně po řádné odborné diskusi.

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky je stálý poradní orgán vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu.

Předsedou Rady vlády je ministr průmyslu Mládek, prvním místopředsedou je ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a druhým místopředsedou je náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc. Rada má 35 členů, kterými jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, obou komor Parlamentu ČR, akademické obce a nevládních neziskových organizací s ekologickým zaměřením.