Archiv štítku: Lom ČSA

Podle odborníků má rekultivace doplnit i sukcese

Při obnově krajiny po těžbě uhlí je třeba dát větší šanci tomu, aby byla ponechaná samovolnému vývoji. Tento přístup má název sukcese a podle odborníků přináší nečekané výsledky včetně skvělého útočiště pro vzácné druhy zvířat.


Vodíkový expert nakoukl do budoucnosti lomu ČSA

Zmocněnec Spolkové republiky Německo pro zelený vodík Štefan Kaufmann navštívil uhelný lom ČSA, aby se seznámil se záměry skupiny Sev.en na jeho kompletní přeměnu. Zajímal se především o bezemisní výrobu energie, na kterou skupina Sev.en ve svém projektu Green Mine klade hlavní důraz.


Na dno lomu ČSA vede nová komunikace

I náhodný pozorovatel si musel všimnout stavebních strojů a ruchu v oblasti od Albrechtické výsypky směrem na dno lomu ČSA Severní energetické. V prostoru zbytkové jámy Obránců míru  vznikla nová odstavná plocha a do lomu se buduje nová komunikace.
Budoucí zatopené uhelné lomy naplní Ohře

Nejvhodnějším zdrojem vody pro plnění zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji je řeka Ohře. Uvádí to jedna ze studií o řešení situace v regionu, jejichž závěry schválila vláda.


Vodohospodářský systém v okolí lomu ČSA se obnovuje

V současné době probíhá zkušební provoz na vodohospodářské soustavě propojení Vesnického potoka přes výsypku lomu ČSA do řeky Bíliny. Dalším připravovaným projektem je revitalizace zbytkových koryt horských potoků v oblasti nad lomem ČSA.Hlubinnou těžbu bude připomínat muzeum

Hlubinná těžba v bočních svazích lomu ČSA již skončila. Vybavení a zařízení ale bude sloužit dál. Razicí kombajn, závěsná důlní lokomotiva i další části technologie rozšíří expozice Podkrušnohorského technického muzea.


Útlum těžby na lomu ČSA pokračuje

Těžba v lomu ČSA se výrazně přiblížila k hranici stanovených těžebních limitů. Do vytěžení zpřístupněných zásob zbývá už pouhých 12 miliónů tun. Na rychlost a postup dotěžení hnědého uhlí z lomu ČSA má zásadní vliv také sílící trend negativního vnímání hnědého uhlí jako tradiční suroviny pro výrobu energie.