Doba čtení:1 m, 23 s
Od jara pracují zaměstnanci Sev.en Inntech na těžké střední opravě na 32. koleji u hradla S7. Foto: Sev.en Energy

V příštím roce skončí v souvislosti s postupem těžby v lomu Vršany železniční spojení mezi Severní energetickou a Vršanskou uhelnou. Kolejová doprava ale bude i nadále zajišťovat standardní činnosti v obou těžebních společnostech.

„Přitom ovšem musíme některé své činnosti rozdělit, abychom je mohli poskytovat oběma těžebním společnostem. To se týká například dílen oprav železničních kolejových vozidel, které jsou v současnosti v lokalitě Obránců míru. Po přerušení kolejí by se tyto služby obtížněji zajišťovaly pro Vršanskou uhelnou, proto se nyní začalo pracovat na přesunu dílen do objektu poblíž nakládacího zásobníku. Nyní zde sídlí pomocná mechanizace a autodoprava, ale historicky už zde dílny kolejové dopravy byly,“ uvedl vedoucí kolejové dopravy Sev.en Inntech Pavel Šístek.

Do kdy se u nás bude těžit uhlí?

Od jara pracují zaměstnanci Sev.en Inntech na těžké střední opravě na 32. koleji u hradla S7. „Práce pak budou v dalších měsících pokračovat na navazujících kolejích mezi hradly S7 a S8 pro dílny Hrabák a čeká nás i výstavba kolejí a zabezpečovacího zařízení včetně čtyř výhybek, které v budoucnu bude ovládat obsluha z hradla S8,“ doplnil vedoucí.

Vše souvisí také s plánovanou intenzifikací provozu kolejové dopravy v lokalitě Hrabák. Jejím výsledkem by mělo být mimo jiné snadnější manipulace s   železničními soupravami pro převoz uhlí, které by nemusely být rozpojovány a tím by se ušetřily jízdy. „Čeká nás během letoška hodně práce, abychom vše stihli připravit včas, nic ale zatím nenasvědčuje tomu, že bychom naplánované termíny neměli zvládnout,“ uzavřel Pavel Šístek.