Doba čtení:1 m, 29 s
Zdeněk Bakala tvrdil, že české soudy nemají pravomoc o nárocích rozhodovat, protože má bydliště ve Švýcarsku. Ústavní soud jeho námitku odmítl. Foto: Facebook

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost podnikatele Zdeňka Bakaly. Souvisela s žalobou o 24,5 miliardy korun, kterou u Krajského soudu v Ostravě podala v roce 2016 těžební společnost OKD (nyní Správa pohledávek OKD) na firmu New World Resources NV (NWR) a Bakalu samotného. Bakala tvrdil, že české soudy nemají pravomoc o nárocích rozhodovat, protože má bydliště ve Švýcarsku.

Krajský soud v Ostravě rozhodl, že česká justice je mezinárodně příslušná spor řešit. Bakala neuspěl ani u Vrchního soudu v Olomouci, ani u Nejvyššího soudu. Marně žádal Nejvyšší soud také o to, aby se obrátil s takzvanými předběžnými otázkami na Soudní dvůr EU

Čtěte také:
Další podivnosti kolem bytů OKD
Soud posvětil převod pozemků Bakalovi

V minulosti už Bakala jednu ústavní stížnost ze stejných důvodů podal. Tehdy ji soud označil za předčasnou, bylo nutné nejprve vyčerpat všechny ostatní prostředky obrany. Nyní ÚS stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou, usnesení zpřístupnil ve své databázi. Nezjistil žádný zásah do základních práv a svobod podnikatele.

Bakala v minulosti se svými společníky prostřednictvím NWR ovládal OKD. Žaloba o 24,5 miliardy poukazuje na rozdělování zisku a ostatních kapitálových fondů OKD za účetní období 2006 až 2011. U Krajského soudu v Ostravě zůstává žaloba podle databáze InfoSoud nevyřízená.

Společnost OKD se dostala do potíží kvůli klesajícím cenám uhlí i předluženosti. Insolvenční návrh na sebe v roce 2016 podala sama firma. Doly a provozní majetek firmy byly vloženy do nově založené společnosti, v níž 100 procent akcií získal státní podnik Prisko. Tato společnost se později přejmenovala na OKD.

V původní OKD, která se dnes jmenuje Správa pohledávek OKD, zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli.