Doba čtení:59 s
Dopravníkové linky se posouvaly přibližně o
40 metrů do strany, ale také o zhruba 3,5 metru nad jejich stávající úroveň. Foto: Vršanská uhelná

Dvě skrývkové linky dálkové pásové dopravy se daly do pohybu v lomu Vršany, kde těží společnost Vršanská uhelná. Přestavba technologie byla důležitá i pro postup vnitřní výsypky v následujících letech.

Potřebovali jsme si připravit prostor, aby v následujících letech bylo možné zvětšit výsypný prostor vnitřní výsypky lomu Vršany a postupně zvedat její úroveň. Proto se dopravníkové linky posouvaly nejen přibližně o čtyřicet metrů do strany, ale také o zhruba tři a půl metru nad jejich stávající úroveň,“ vysvětlil vedoucí úseku skrývky Vršanské uhelné Jiří Matouš.

Budinský: Chtít konec uhlí v roce 2033 je zcela absurdní

Přesun se týkal zhruba dvoukilometrové trasy linek dálkové pásové dopravy 255 a 256, po kterých putuje zemina od skrývkového velkostroje K800/K54 k zakládání. Ten v současné době odkrývá území pro budoucí těžbu ve Slatinicích. První část přestavby bylo potřeba stihnout během týdenní pololetní revize velkostroje, druhá část už na běžný provoz neměla vliv. Součástí přestavby byl i přejezd shazovacího vozu 316 mezi oběma dopravníky.