Doba čtení:1 m, 42 s
Na výzkumu budou spolupracovat odborníci z VŠCHT s experty z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Vysokého učení technického v Brně. Foto: wikipedia.org

K rozšíření kapacit instalovaných zdrojů obnovitelné energie či zvýšení účinnosti uchovávání energie, kterou tyto zdroje produkují, má přispět nový výzkum českých vědců. Na výzkum získali vědci z Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze 489 milionů korun z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Následující čtyři roky se budou odborníci věnovat celkem šesti výzkumným záměrům. Ty mají přinést řešení, díky kterým budou odborníci schopni upravovat chemické procesy, jež jsou základem přeměny a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů.

Na výzkumu budou spolupracovat odborníci z VŠCHT s experty z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Vysokého učení technického v Brně. Program OP JAK je financovaný z evropských strukturálních fondů.

Praktické zkušenosti v zavádění a využívání pro konverzi a další využití energie z bezemisních zdrojů nejsou v ČR velké. Znalostní základna je roztříštěná. My jsme nyní spojili dohromady excelentní odborníky z oblastí ukládání energie, vodíkových technologií, využití světelného záření a modelování společně s inženýry a architekty, kteří budou umět studované technologické systémy integrovat do urbanistických celků,“ řekl profesor Karel Bouzek z VŠCHT, který skupinu vědců koordinuje.

Většina lidí chce dál uhlí, nechtějí platit víc kvůli OZE

Experti se budou zabývat vývojem baterií a superkondenzátorů, přeměnou obnovitelné elektrické energie na nová paliva a platformové chemikálie či přeměnou sluneční energie na energeticky bohaté sloučeniny, jako jsou vodík, metanol nebo uhlovodíky. Platformové chemikálie jsou jakési chemické stavební bloky, které slouží jako výchozí materiály pro tvorbu různých užitečných produktů, například polymerů.

Dále se budou věnovat molekulárnímu designu pro přeměnu a ukládání energie, inženýrství systémů ukládání a přeměny energie a energii pro budovy, města a obce.

Technologický průlom by měl podle vědců umožnit rozšířit kapacity instalovaných zdrojů obnovitelné energie i zvýšit účinnost jejího uchovávání. To podle Bouzka zásadně usnadní dekarbonizaci a restrukturalizaci české ekonomiky.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa