Doba čtení:1 m, 5 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Valná hromada Těžební unie a setkání těžařů se uskuteční od 1. do 3. dubna v Kurdějově. Vyplývá to z informací webu Těžební unie. Na programu valné hromady je mimo jiné zpráva o činnosti unie za loňský rok a roční účetní závěrka. Dále zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2014, návrh činnosti unie v letech 2015 a 2016 a návrh rozpočtu na rok 2015. Serveru iUHLI.cz to řekla Monika Praženková z Těžební Unie.

Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, které v České republice působí od roku 1990. Jeho členy jsou společnosti zabývající se těžbou nerostných surovin, dovozci, výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin, geologické, projekční a ekologické společnosti, odborné vysoké i střední školy a vzdělávací instituce, muzea. Hlavní činností unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání setkání, seminářů a školení. K 1. lednu 2015 čítal počet členů unie 114 společností.

Na valnou hromadu navazuje Jarní setkání těžařů, které se uskuteční od 2. do 3. dubna. Na programu je mimo jiné: Aktuální stav projednávání novely Horního zákona, aplikace novely zákona EIA a postup přípravy integrace povolovacích řízení, aktuální stav „Surovinové politiky“, rebilance hnědouhelných zásob nebo podzemní ukládání CO2.