Doba čtení:1 m, 55 s
Indonésie je jednou z 11 zemí, které v loňském roce uvedly do provozu nové uhelné elektrárny. Foto: pixabay.com

Ekologické skupiny podaly formální stížnost Světové bance za to, že finančně podpořila dvě uhelné elektrárny v Indonésii, čímž porušila svůj závazek přestat podporovat fosilní paliva.

Dceřiná společnost Světové banky pro soukromý sektor, Mezinárodní finanční korporace (IFC), je nepřímým podporovatelem uhelného elektrárenského komplexu Suralaya prostřednictvím své kapitálové investice v Hana Bank Indonesia, která je jedním z poskytovatelů financování projektu, citoval vyjádření koalice ekologických skupin server msn.com.

Elektrárna Suralaya – již nyní největší v jihovýchodní Asii – má v provozu osm bloků. Plány na výstavbu dalších dvou by do atmosféry vypustily 250 milionů tun oxidu uhličitého, který otepluje klima, uvedly skupiny v dopise ombudsmance Světové banky pro dodržování pravidel Janine Ferrettiové.

Již nyní dochází k poškozování místních komunit, včetně nuceného vystěhování těch, kteří v místě projektu žili,“ uvádí se v dopise, který jménem místních občanských organizací zaslala americká nevládní organizace Inclusive Development International. Světová banka a Hana Bank Indonesia na žádosti o vyjádření bezprostředně nereagovaly.

Británie: Do aukce na větrné elektrárny se nikdo nepřihlásil

IFC slíbila, že v roce 2020 přestane investovat do uhlí, ale nadále drží podíly ve finančních institucích s investicemi do uhlí, jako je Hana Bank, pokud mají plány na postupné ukončení své expozice. V letos aktualizovaných pravidlech uvedla, že její finanční klienti se musí zavázat, že „od okamžiku, kdy se IFC stane akcionářem, nebudou iniciovat a financovat žádné nové uhelné projekty“.

„IFC přímo nepodpořila výstavbu uhelného elektrárenského komplexu Suralaya a v žádné fázi se nepodílela na jeho vývoji. IFC má kapitálovou investici ve společnosti KEB Hana Indonesia, která je součástí syndikátu finančních institucí, jež projekt financovaly. IFC nemá možnost zastavit jeho vývoj,“ uvedl mluvčí IFC.

Společnost PT Indo Raya Tenaga, která je developerem elektráren Suralaya, uvedla, že v zájmu snížení emisí plánuje část nové kapacity pohánět čpavkem spolu s uhlím.

Podle think tanku Global Energy Monitor byla Indonésie jednou z 11 zemí, které v loňském roce uvedly do provozu nové uhelné elektrárny. Celková kapacita uhelných elektráren dosáhla v loňském roce 40,6 gigawattů, což je o 60 procent více než v roce 2015, a dalších 18,8 GW je ve výstavbě, což je po Číně a Indii třetí největší množství na světě.