Analýza: Jak je to s dovozem černého uhlí?

Doba čtení:1 m, 7 s

Server iUHLI.cz přináší druhou část analýzy analytika Petra Hlinomaze o dovozech uhlí do Česka. Tentokrát se zaměří na černé uhlí, u nějž je dovoz a vývoz uhlí mnohem výraznějším jevem.

Prvním důvodem je menší počet a o něco větší koncentrace ložisek černého uhlí dostatečné kvality. Druhým pak výrazné uplatnění černého uhlí mimo energetiku, v ocelářství. „Díky těmto faktorům můžeme vidět velmi odlišné struktury bilance černého uhlí v různých zemích,“ uvedl Hlinomaz.

IMP Bilance černého uhlí 11Analýza ukazuje, že dominantním hráčem z pohledu spotřeby i produkce černého uhlí je v našem regionu Polsko. Německo je z 90 procent dovozcem černého uhlí a čistými dovozci s dosti malou spotřebou černého uhlí jsou sousední Slovensko a Rakousko.

Česká republika je v mnoha ohledech exportérem černého uhlí. Vývoz představoval například v roce 2013 asi 72 procent velikosti celkové potřeby a 60 procent objemu celkové produkce. Na druhé straně je zde přítomnost dovozů, jež v poměru k celkové roční těžbě roku 2013 představovaly necelou třetinu.

„Budoucnost dovozů černého uhlí je na rozdíl od uhlí hnědého docela přesně nalinkována. S poklesem těžby uhlí v OKD, respektive NWR, bude potřeba vytěžené množství doplnit. Nejde ani tak o počet tun, jako o kvalitu uhlí. Proto lze předpokládat pokračující dovozy černého uhlí vyšší kvality, s jehož pomocí by se míchaly směsi požadované jednotlivými zákazníky. Hovoří se i o dílčích dovozech ze zámoří – z USA,“ uvedl analytik Hlinomaz.

IMPORT Bilance černého uhlí v ČR