Doba čtení:1 m, 25 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Nová verze státní energetické koncepce (ASEK) se aktualizuje od loňského září. Stále se řeší různé připomínky, pohled odborníků na koncepci je různorodý. Rozhodování není pro vládu jednoduché kvůli současné geopolitické situaci. Letos byl také zahájen proces diskuzí ke směřování evropské energetiky. Na konferenci „Česká energetika v proměnách času“ to řekl poradce ministra průmyslu Vladimír Vlk.

„Z technického hlediska jsou ze strany odborné energetické veřejnosti diskutovány připomínky k návrhu aktualizace, a to převážně z hlediska doplněných scénářů v analytické části vycházejících z konečné spotřeby energie podle jednotlivých sektorů národního hospodářství na období do roku 2045,“ uvedl Vlk.

Podle ministra průmyslu Jana Mládka vláda nechce jít cestou plynových elektráren a podpory obnovitelných zdrojů, v nové energetické koncepci bude prosazovat jádro a uhlí. „ Je otázka, jak budeme závislí na zemním plynu. Já mám názor, že Rusové nám plyn dodávat budou. Obávat se můžeme začít, až postaví plynovody do Číny,“ uvedl Vlk. Konstatoval, že připravované LNG terminály situaci nevyřeší a v energetickém mixu Česka musí být jaderná energetika.

Aktualizovaná verze státní energetické koncepce se podle Vlka musí přijmout. Neměla by ale zůstat v šuplíku, musí se na ní neustále pracovat dle vývoje celosvětové energetiky. Podle něj není ASEK dogma, které se za pět let změní. Bude nutné reagovat na aktuální vývoj v Evropě. Svět je v ohromném energetickém víru, což firmám ztěžuje rozhodování. Středoevropský region včetně ČR ovlivní německá Energiewende. V Německu mají významný vliv na politiku a energetiku nevládní organizace, které prosazují obnovitelné zdroje. „Musíme proto bedlivě sledovat, co se v Německu děje,“ řekl Vlk.

Cílem ASEK je zajistit stabilní a předvídatelné podnikatelské prostředí, efektivní státní správu a dostatečnou a bezpečnou infrastrukturu.