Blízké setkání v lomu

Uhelná rypadla KU300 se setkala v lokalitě Jan Šverma. Foto: Vršanská uhelná

Není úplně obvyklé, aby se dva uhelné velkostroje přiblížily jen na několik desítek metrů od sebe. Za normálních okolností je dělí výrazné vzdálenosti. K těsnému přiblížení může dojít jen při přesunu velkostroje do nové pozice.

To je i případ uhelných strojů KU300/K97 a KU300/K96 v lokalitě Jan Šverma, kde těží Vršanská uhelná. První stroj zde těžil už nějaký čas, teď své místo uvolnil mladšímu a především modernizovanému „kolegovi“ a byl odstaven do zálohy na rozmezí lokalit Vršany a Jan Šverma.

Čtěte také:
Rekultivaci pomůžou nová auta
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Těžbu v uhelných řezech lokality Jan Šverma nyní bude zajišťovat velkostroj KU300/K96, kde se s  jeho nasazením počítá na delší dobu,“ vysvětlil Stanislav Fára, vedoucí úseku uhlí Vršanské uhelné. Právě rypadlo 96 má za sebou v  posledních měsících poměrně dost kilometrů. V  květnu překonávalo 1,6kilometrovou trasu na montážní místo do lomu Jan Šverma, kde ho čekala zhruba dvouměsíční střední oprava, jejíž nejvýznamnější částí byla kompletní výměna kulové dráhy. Přesun z montážního místa do uhelného řezu už byl mnohem kratší, jen 530 metrů.

V současné době máme ve Vršanské uhelné tři uhelné velkostroje, dva přímo v lomu Vršany, třetí v  lokalitě Jan Šverma,“ doplnil vedoucí. Zatímco obě rypadla z Vršan využívají k přepravě uhlí dálkovou pásovou dopravu, velkostroj K96 byl během střední opravy upraven tak, aby mohl těžit přímo do železničních souprav. Uhlí se odváží po kolejích do komořanské úpravny uhlí.