Bude šéfem báňského úřadu Štemberka?

Doba čtení:1 m, 54 s

Ilustrační foto: Imagio.cz

Nový předseda Českého báňského úřadu (ČBÚ) má být jmenován na přelomu června a července. Přesný termín bude podle ministerstva průmyslu a obchodu záležet na průběhu výběrového řízení, které je v gesci náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého. Serveru iUHLI.cz to sdělil mluvčí ministerstva František Kotrba. Kandidáti zatím nejsou známi. Podle zatím nepotvrzených informací serveru iUHLI.cz by novým šéfem ČBÚ mohl být statutární náměstek Martin Štemberka, který je od konce loňského roku pověřen vedením úřadu.

Šéfa báňského úřadu jmenuje a odvolává vláda. Úkolem úřadu je především vykonávat vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

Ministerstvo předložilo vládě předpoklady, které by měl nový šéf úřadu mít. Jedná se o základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě a odborný požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu zaměřeném na hornické inženýrství, geologii, podzemní stavitelství, výbušniny a právo.

Server iUHLI.cz zkusil oslovit s otázkami přímo Martina Štemberku. Mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek v reakci sdělil, že se k řízení vyjádří až po skončení výběrového řízení. Jinak by došlo k ovlivnění průběhu výběrového řízení.

Podle bývalého předsedy ČBÚ Ivo Pěgřímka, který je nyní šéfem Severočeských dolů, by funkci měl zastávat zkušený odborník s praxí v oboru hornictví, nejlépe se znalostí správního práva a speciálních zákonů z oboru. „Hornická veřejnost je ve všech svých požadavcích na výkon státní báňské správy velmi náročná. Očekává neustálý kontakt a přísun informací. Na druhé straně přístup k stovkám dozorovaných organizací v těžkých provozech provádějících hornickou činnost a činnost prováděná hornickým způsobem musí zůstat na vysoké profesní úrovni, jejíž odrazem pak z dlouhodobého hlediska je úroveň bezpečnosti práce,“ vysvětlil Pěgřímek.

Obsazení pozice předsedy báňského úřadu logicky velmi zajímá firmy, které se zabývají činností, jež úřad dozoruje. Provozní ředitel OKD Pavel Hadrava upozornil na to, že hornický svět prochází v posledních letech dynamickými změnami, což je do značné míry ovlivněno novými strategiemi v oblasti energetiky a využívání surovin, ať už na národní, nebo evropské úrovni. „Výsledky výběrového řízení nechceme předjímat, nicméně věříme, že v něm uspěje kandidát, který bude plně kompetentní čelit výzvám, které před oborem v současnosti stojí. Zároveň předpokládáme, že půjde o osobnost s autoritou a respektem v hornické obci, jako tomu bylo u bývalých předsedů této správní organizace,“ dodal Hadrava.