Teplárna je energetickým pilířem Českých Budějovic

Hlavním palivem teplárny je stále hnědé uhlí s podílem 99 procent. Foto: Sev.en Energy

Teplárna České Budějovice loni hospodařila se ziskem 23,9 milionu korun. Je to o 4,7 milionu korun více než o rok dříve. Zisk společnost nebude rozdělovat a nechá jej pro další investice. Hlavním palivem je stále hnědé uhlí s podílem 99 procent.

„I přes složitý rok, provázený mnoha interními opatřeními proti šíření covidové pandemie, městská teplárna prokázala, že je skutečným energetickým pilířem města. Udržela stabilní cenu tepla formovanou „pouze“ o inflaci. Neomezila provoz,  pokračovala v investicích směřujících k využívání lokáních bezemisních a obnovitelných zdrojů a také dále rozšiřovala svou distribuční síť. Zisk za rok 2021 korun bude i letos ponechán ve společnosti na další investice. Budou z toho mít prospěch všichni. Nejenom ti, kteří sdílí tuto společnou energetickou infrastrukturu, ale vzhledem ke snaze o další zlepšování životního prostředí také celá metropole,“ uvedl primátor Český Budějovic Jiří Svoboda (ANO).

Budějovická teplárna loni vyrobila 1622 terajoulů (TJ) tepla, meziročně zhruba o 9,5 procenta víc. Výroba elektřiny vzrostla o 41 procent na 106.178 megawatthodin (MWh). „Hlavním palivem je stále hnědé uhlí s podílem 99 procent. Jedná se o léty prověřené, ekologizované palivo pocházející z českých dolů. Změna se očekává už v topné sezoně 2023/2024, kdy bude dokončen napáječ z Temelína a jako nový bezemisní zdroj ho napojíme na naši horkovodní distribuční síť. Ročně nahradí zhruba 80 000 tun uhlí. Následně zprovozníme nový kotel, ve kterém bude umožněno využívat dřevní štěpku,“ uvedl předseda představenstva teplárny Václav Král.

Teplárenská sokolí rodinka se rozrostla o letošní první čtyři mláďata v Česku

„Hospodaření společnosti udržujeme ve velmi dobré kondici při stabilních cenách pro zákazníky. Nejvíce se projevují přínosy zrealizovaných investic a provozních úspor generovaných díky efektivní a pečlivé optimalizaci zařazování zdrojů do výroby včetně růstu objemu prodané elektřiny. Tímto dodatečným výnosem pak stabilizujeme ceny tepla pro zákazníky. Nicméně nepromyšlené a špatně nastavené nástroje evropské politiky Green Deal vydatně zkouší, co všechno ještě česká energetika, průmysl a domácnosti vydrží,“ uvedl při zhodnocení minulého fiskálního roku místopředseda představenstva Tomáš Kollarczyk, .

Loni teplárna připojila 280 nových bytů. Počet napojených domácností stoupá několik let, je jich téměř 30 000, dalšími zákazníky jsou firmy a instituce. Letos od 1. ledna zvedla teplárna ceny o osm procent. Gigajoule (GJ) tepla stojí 691 korun včetně DPH. Pro byt tak stouply měsíční náklady asi o 80 korun. Distribuční síť teplárny měří 163 kilometrů, z nichž je 85 kilometrů parovodů, 33 kilometrů horkovodů a 45 kilometrů teplovodů.