Doba čtení:1 m, 37 s
Komořanské jezero. Zdroj: greenmine.cz

Největší transformační záměr skupiny Sev.en Energy, revitalizace lomu ČSA, dostal vlastní webové stránky greenmine.cz. Podrobně popisují historii těžby na současném území lomu ČSA a nejbližším okolí, ale především představují budoucnost regionu, jak jej firma připravuje v projektu Green Mine.

V území usilujeme o provázání energetické a moderní průmyslové výroby v oblastech jako jsou klimatické technologie či nové materiály. Na webu jsou k nalezení také vizualizace budoucí podoby území se všemi obytnými i průmyslovými komplexy a volnočasovými a oddechovými plochami v okolí budoucího jezera, a to včetně 3D grafiky a časosběrných materiálů,“ nastínil Pavel Farkač, vedoucí transformačních a rozvojových projektů skupiny.

Před 10 lety bylo napuštěno jezero Most

Po ukončení těžby je v plánu přeměnit lom ČSA na lokalitu, kde se bude vyrábět bezemisní energie, prostor dostane moderní agroprodukce, vzniknou sídelní útvary. Nové podnikatelské aktivity jsou postaveny především na výrobě zeleného vodíku a na dalším zpracování vedlejších energetických produktů (stavebních alternativních materiálů), jejichž možnosti skupina Sev.en zkoumá ve spolupráci s akademickým světem s maximálním respektem k přírodě.

V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus. „Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky mají ambici vytvořit z regionu atraktivní místo k životu. V průmyslových zónách vznikne až 1 000 pracovních míst vhodných nejen pro naše zaměstnance. Transformačním projektem Green Mine se nad rámec své rekultivační povinnosti hlásíme k zodpovědnosti za dlouhodobý a udržitelný rozvoj oblasti, ve které žijeme a podnikáme. Na projektu spolupracujeme již nyní s řadou odborných expertů a partnerů, mezi něž v první řadě patří Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví či společnosti Bee Partner a ON Plan. Projekt získal status strategického projektu Ústeckého kraje v rámci Operačního programu spravedlivá transformace a rozvíjíme jej v úzkém dialogu se státním podnikem Diamo,“ doplnil Farkač.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa