Odkaz


Komentář k novele horního zákona

Podrobný přehled změn v horním zákoně a stručný komentář k nim shrnul ředitel Odboru hornictví na ministerstvu průmyslu a obchodu Zbyšek Sochor.