ČBÚ nepodá kvůli lomu Vršany stížnost

Doba čtení:1 m, 51 s

Ilustrační foto: Tomáš Malý, Vršanská uhelná

Český báňský úřad (ČBÚ) nepodá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost kvůli těžbě uhlí v lomu Vršany. Bude znovu přezkoumávat prvoinstanční rozhodnutí obvodního báňského úřadu v Mostě. Celý proces se tak bude opakovat. Serveru iUHLI.cz to dnes řekl mluvčí ČBÚ Bohumil Machek. Lom Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve patří Vršanské uhelné spadající pod skupinu Czech Coal finančníka Pavla Tykače.

Vršanská uhelná se po právní analýze věci naopak rozhodla kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu podat, sdělil serveru iUHLI.cz vedoucí komunikace Czech Coal Group David Vidomus. „Podání kasační stížnosti nemá žádný vliv na stávající těžbu hnědého uhlí probíhající podle platného povolení, ani na závazky vůči odběratelům,“ dodal Vidomus.

Soudní výrok se podle zdroje obeznámeného se soudním sporem týká pouze formální stránky povolovacího procesu, nikoli samotné podstaty věci, tedy zda těžit, či netěžit hnědé uhlí ve dané lokalitě.

Vidomus zopakoval, že jde o spor mezi Občanským sdružením Kořeny a Českým báňským úřadem. Rozhodnutí povolovalo Vršanské uhelné hornickou činnost v lomu Vršany se vstupem do dobývacího prostoru Slatinice.

Tereza Otcovská ze sdružení Kořeny minulý týden v tiskové zprávě uvedla, že za devět let existence sdružení jde o první podanou žalobu. „Těžba na Vršanech je pro nás přijatelná, ovšem pod podmínkou, že bude respektovat zákonem chráněné veřejné zájmy. Jedná se zejména o efektivní využití vytěženého uhlí, o ochranu zdraví a životního prostředí obyvatel Mostu, a o ochranu přírody a krajiny. Původní rozhodnutí tyto požadavky bohužel nesplňovalo, ačkoliv jsme se je do něj snažili prosadit. Díky Městskému soudu v Praze to teď bude možné napravit,“ uvedla Otcovská. Proti přiblížení velkolomu Vršany až na 500 metrů od svých domovů protestují obyvatelé mosteckých čtvrtí Ressl a Čepirohy, dodala.

Vršanská uhelná, která zaměstnává zhruba 600 lidí, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě se zásobami uhlí s nejdelší životností v ČR v rámci územních limitů. Vidomus dodal, že společnost Vršanská uhelná od roku 2008 odvedla 15 miliard korun v podobě daní, poplatků či Horním zákonem stanovených finančních rezerv na odstraňování důsledků hornické činnosti. Dále zmínil desítky milionů korun, kterými Vršanská uhelná každoročně podporuje Mostecko v rámci spolupráce s obcemi a rozvíjením projektů z oblasti vzdělání, sportu a kultury.