Doba čtení:1 m, 7 s
Současné vedení je v provozu od roku 1974, nahradí ho nové zdvojené vedení v celé trase dlouhé zhruba 71 kilometrů. Ilustrační foto: pixabay.com

Společnost ČEPS investuje dvě miliardy korun do posílení přenosu elektrické energie na severu Čech. Zahájila práce na zdvojení vedení velmi vysokého napětí 400 kV mezi rozvodnami Babylon v Libereckém kraji a Výškov v Ústeckém kraji.

Projekt, který začal vypnutím stávajícího jednoduchého vedení, přispěje ke zvýšení bezpečnosti přenosové soustavy České republiky, uvedl mluvčí společnosti Lukáš Hrabal.

Čtěte také:
Média informují o energetice zkresleně
Cenu emisních povolenek šroubují spekulanti

Současné vedení je v provozu od roku 1974, nahradí ho nové zdvojené vedení v celé trase dlouhé zhruba 71 kilometrů. Energetici postaví 208 nových stožárů, instalují i nové fázové vodiče, zemní lana a izolátorové závěsy.

Dvojité vedení V450/V428 přispěje k posílení spolehlivosti přenosu elektrické energie v severozápadních Čechách. Umožní také přenášet elektřinu vyrobenou v plánovaných obnovitelných zdrojích v Libereckém a Ústeckém kraji,“ doplnil člen představenstva ČEPS Karel Slončík, pověřený řízením Správy, provozu a údržby přenosové soustavy.

ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy v Česku. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3867 kilometrů a 220 kV o délce 1824 km. Zajišťuje i přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie.