ČEPS loni vydělal více než miliardu

Dispečink ČEPS. Foto: ČEPS

Čistý zisk společnosti ČEPS, která provozuje tuzemskou přenosovou soustavu, loni klesl o 40 procent na 1,08 miliardy korun. Tržby firmy, kterou vlastní stát, se naopak zvýšily o 2,4 procenta na 19,06 miliardy korun. ČEPS o tom informoval na svých webových stránkách.

Firma uvedla, že po většinu loňského roku byl provoz přenosové soustavy z hlediska kritických situací poměrně klidný. Významné období s vysokými tranzitními toky v době nadvýroby ve větrných elektráren Německa nastalo až koncem roku. Díky masivní aplikaci mezinárodních redispečinků se provoz podařilo udržet v bezpečných mezích.

Na přeshraničním profilu s Rakouskem, který zůstal v minulém roce jako nejvíce zatěžovaný, se pozitivně projevil přechod na dynamické zatěžování. V průběhu roku byla často využívána rekonfigurace zapojení rozvodny Hradec.

V roce 2014 bylo přeneseno celkem 61.617 GWh energie. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, respektive spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě.

ČEPS je výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden s 71 transformátory převádějícími elektřinu z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 3508 kilometrů s napěťovou hladinou 400 kV a 1910 kilometrů s napěťovou hladinou 220 kV. Ke konci loňského roku měl 506 zaměstnanců.