Doba čtení:2 m, 1 s
ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Udržuje, obnovuje a provozuje 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení o celkové délce přes 5500 kilometrů. Foto: ČEPS

Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS spolupracuje se dvěma tuzemskými univerzitami na výzkumném projektu, který zkoumá možnosti využití umělé inteligence v této firmě. Cílem projektu ARTIC je identifikovat a následně otestovat možnosti nasazení umělé inteligence v oblastech dispečerského řízení a energetického obchodu.

V nedávné době byla podle firmy dokončena studie proveditelnosti, která definuje a rozpracovává tři případy vhodného užití tohoto oboru pro společnost. Jde o takzvanou predikci technických ztrát, detekci chyb výpočetního modelu a klasifikaci provozních stavů. Výstupy projektu by měly být k dispozici v příštím roce.

Čtěte také:
Pochybnosti německé vodíkové cesty
Může vítr spasit energetiku? Za jakou cenu?

V první fázi ČEPS identifikoval ve spolupráci s výzkumným centrem NTIS Západočeské univerzity v Plzni 30 oblastí, které jsou potenciálně zajímavé pro využití při správě a řízení přenosové soustavy. V další, nedávno skončené fázi, která trvala od konce května do konce prosince 2020, vznikla studie proveditelnosti, v jejímž rámci řešitelé vybrali tři případy užití a společně s Vysokým učením technickým v Brně je připravili pro ověření funkčních a technických hypotéz.

Schopnost rychle zpracovávat a hodnotit velká množství dat bychom v budoucnu rádi přidali do našeho portfolia analytických metod. Použití umělé inteligence vnímáme především ve smyslu strojového učení, tedy jako nástroj pro podporu rozhodování. Primární roli tak budou i nadále zastávat naši odborníci,“ řekl člen představenstva ČEPS Radek Hartman.

Firma upřesnila, že takzvaný prediktor technických ztrát je algoritmus schopný odhadnout budoucí velikosti ztrát elektrické energie v přenosové soustavě. Přesnější odhad umožní podle společnosti nakoupit adekvátní množství elektřiny pro pokrytí těchto ztrát a tím ušetřit peníze.

Automatická identifikace chyb výpočetního modelu v dispečerském řídicím systému pak má podle ČEPS zpřesnit výpočty a simulace, které se nad tímto modelem uskutečňují, a tím zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy.

Konečně takzvaná klasifikace provozních stavů je algoritmus, který z modelu sítě vyextrahuje sadu významných příznaků a následně metodami umělé inteligence odhadne jeho stav z hlediska kritéria bezpečnosti, dodala firma.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Udržuje, obnovuje a provozuje 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení o celkové délce přes 5500 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu a obchodu stát.