Češi chtějí energetickou nezávislost a bezpečnost

Doba čtení:1 m, 46 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Ilustrační foto: Imagio.cz

Z provedeného exkluzivního průzkumu společnosti SANEP vyplývá jednoznačná většinová podpora jaderné energetiky a převládá i důraz na podporu energetické nezávislosti a bezpečnosti ČR, která je nadřazena případným negativním dopadům souvisejících s prolomením těžebních limitů.

Jak ukázal aktuální exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který se zaměřil na otázky týkající se prolomení těžebních limitů a rozvoji jaderných elektráren, v souhrnu 52,6% domácí populace dává zelenou podpoře prodloužení těžby v dolu Bílina. Naopak v případě posunutí těžby v lomu ČSA je v souhrnu 63,6% dotázaných přesvědčeno, že by se měl upřednostnit názor obyvatel Horního Jiřetína, kteří se v obecním referendu většinově vyslovili proti zbourání svých domů. Drtivá většina domácí populace (78,4%) pak podporuje dostavbu jaderných bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany.

I přestože v samostatné otázce panuje většinový názor, že by v případě lomu ČSA měl být respektován názor obyvatel Horního Jiřetína, z celkového pohledu by více jak dvě pětiny veřejnosti byly ochotny obětovat i zbourání 170 domů v této obci, pokud by to bylo v zájmu energetické nezávislosti ČR.

Čtěte také: Mládek chce na jaderné bloky zvláštní státní firmu

V obecně položené otázce zaměřené na názor respondentů na prolomení těžebních limitů a dostavby jaderných bloků jaderných elektráren Temelín a Dukovany, totiž 37,3% respondentů souhlasí s opatřeními, které zajistí energetickou nezávislost ČR. Tato skupina dotázaných tedy podporuje v zájmu energetické nezávislosti ČR vedle jaderné energetiky jak prodloužení těžebních limitů dolu Bílina, tak i posunutí těžby v lomu ČSA.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 8. – 12. července 2015 na vybrané skupině 1.893 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 12.625 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Mohlo by vás zajímat:
Zbourejme Horní Jiřetín! Jsou důležitější věci
Prolomit limity za pět let znamená problém