Česká republika má být energeticky soběstačná

Dean Brabec, řídící partner pro střední a východní Evropu konzultační společnosti Arthur D.Little. Foto: iUHLI.cz.

Česká republika by měla být energeticky soběstačná. Serveru iUHLI.cz to řekl Dean Brabec, řídící partner pro střední a východní Evropu konzultační společnosti Arthur D.Little. Sám by byl spíše pro dobudování dalších kapacit v oblasti jádra. Potenciál pro obnovitelné zdroje energie v České republice není tak velký jako v zemích, které mají buď moře, nebo mnohem více slunečných dní v roce.

Prioritním rozhodnutím ohledně dalšího využití uhlí je podle něj to, zda a jakou formou bude země energeticky soběstačná. „Máme ještě určitý čas se rozhodnout, jestli preferovat uhlí, jádro, nebo se vydat plynovou cestou. Té zatím velkou šanci nedávám. Máme tedy na výběr jádro nebo uhlí. Myslím si, že vláda v krátkém časovém horizontu o uhlí nerozhodne i vzhledem k současným cenám, které jsou velmi nízké a nedosahují bodu zvratu, kdy by to pro výrobce zajišťovalo nějakou návratnost. Vláda by musela přijít s nějakým stimulem na základě aktualizace Státní energetické koncepce, který by dočasně nasměroval energetiku k uhlí nebo dlouhodobě k jádru. Pokud tady nebude takový stimul, jako je to třeba ve Velké Británii nebo i na Balkáně, tak energetiku neposuneme a budeme dál přešlapovat na místě,“ uvádí Brabec.

Česká republika se prostřednictvím aktualizace státní energetické koncepce musí rozhodnout, jak se zapojí do vytváření jednotného trhu s elektřinou anebo zda si bude chránit svůj vlastní trh,“ domnívá se Brabec. Dále upozornil na nebezpečí plynoucí z větrné energie z Německa dále do Polska, kdy nárazově přetéká tímto směrem velké množství elektřiny. „Vidíme také reakce přenosových soustav, jak české, tak polské, které na tyto situace nebyly koncipovány. Na hranicích se kvůli tomu stavějí tzv. switchery, které by měly zabránit těmto nežádoucím přetokům a ochránit tak bezpečnost české přenosové soustavy, respektive energetiky ČR jako takové. Klíčové bude rozhodnutí vlády, jak přistupovat do budoucna k energetickým výrobním kapacitám,“ naznačil Brabec.

Není přesvědčen o tom, že v příštích třech letech bude cena elektřiny stoupat nahoru. Cenovou hladinu očekává spíše podobnou té současné. Zdroje a kapacity jsou dle Brabce dostačující a poptávka v zásadě neporoste.

Jednou z priorit České republiky by podle Brabce měla být energetická účinnost. „Jsme na chvostu v porovnání s ostatními zeměmi Evropy. Spotřeba energie také nebude vyšší a nemám žádné indicie, na základě kterých by cena elektřiny měla růst. Neočekávám ani žádnou zásadní podporu obnovitelných zdrojů energie, a pokud půjde o malé solární systémy, tak ty budou fungovat bez jakékoliv podpory,“ dodal s tím, že spotřeba energií u nás velmi koreluje s růstem HDP.

Společnost Arthur D. Little byla založena již v roce 1886, což z ní činí první poradenskou společnost na světě. Její kanceláře jsou ve více než 20 zemích po celém světě. Pobočka v Praze byla otevřena v roce 1991.