Česko je skládkou Evropy

Ilustrační foto: wikimedia commons

Česká republika potvrdila smutné postavení skládky Evropy. Ukázala to čerstvě zveřejněná data Eurostatu o množství skládkovaného komunálního odpadu za rok 2012.

Podle Eurostatu skončilo v roce 2012 v Česku na skládkách přibližně 2,5 milionu tun komunálního odpadu, to je 243 kg na obyvatele. Průměr EU byl přitom téměř poloviční.

Před ČR se dostaly nejen vyspělé země západní Evropy, ale už i státy bývalého východního bloku − Estonsko (96 kg), Slovinsko (151 kg), Polsko (188 kg), Slovensko (220 kg) a dokonce i Rumunsko (227 kg).

„České republice, bohužel, v odpadovém hospodářství naprosto ujíždí vlak. Předběhly nás už i státy východní Evropy, které měly často významně horší startovací podmínky,“ konstatoval ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Vláda sice loni schválila nový Plán odpadového hospodářství na roky 2015 až 2024, který počítá s významným omezením skládkování, ale ten sám o sobě situaci nezlepší, pokud zůstane jen na papíře. „Dobré plány a předsevzetí nestačí. Česko nutně potřebuje nový zákon o odpadech, který zásadně omezí skládkování komunálního odpadu,“ míní Hájek.

Nový zákon o odpadech je však zatím teprve ve stádiu věcného záměru a jeho projednávání navíc vláda tento týden odložila. „I když vláda věcný záměr nového zákona o odpadech brzy schválí, k jeho finálnímu přijetí parlamentem je ještě velmi dlouhá cesta. Pokud se bude legislativní proces dál protahovat, pak tato vláda už nový zákon o odpadech vůbec nemusí stačit prosadit,“ obává se Hájek a dodává: „To by jistě potěšilo skládkovou lobby, ale pro životní prostředí České republiky by to byla velká prohra.“