Čeští odborníci vydali knihu o těžbě uhlí na Islandu

Kromě toho, že se kniha zaměřuje na historii těžby uhlí na Islandu, poskytuje úvodní kapitola také rozsáhlé informace o geologii ostrova a původu uhlonosných formací. Foto: pixabay.com

Tým autorů, specialistů na geologii a paleontologii Islandu pod vedením Richarda Pokorného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dokončil téměř po deseti letech výzkumu a terénních prací rozsáhlou monografii, která poskytuje první ucelený přehled o historii těžby uhlí na Islandu.

Publikace s názvem Mineral Resources in Iceland: Coal Mining, kterou vydalo začátkem dubna přední britské nakladatelství Cambridge Scholars Publishing, je věnována především islandským mužům a ženám zapojeným do vyhledávání a těžby tamních ložisek uhlí za první a druhé světové války. Jejich úsilí tehdy pomohlo národu přežít krutá válečná období a restrikce související s námořní komerční blokádou.

Čtěte také:
Eurokomisař ohlásil konec plynu
Emise z energetiky klesají, z dopravy naopak rostou

Island je znám jako země ohně a ledu. Ti, kdo tuto zemi důvěrně znají, však ví, že i obyvatelé ostrova jsou plní ohně. Jsou srdeční, čestní a hrdí na své předky,“ shrnul Pokorný své dlouholeté osobní zkušenosti z výzkumu i kontaktů s Islanďany.

Kromě toho, že se kniha zaměřuje na historii těžby uhlí na Islandu, poskytuje úvodní kapitola také rozsáhlé informace o geologii ostrova a původu uhlonosných formací. Své místo v knize si vydobyly také pasáže věnované historii prospekčních prací, islandských těžebních společností a použitých dobývacích metod. „Hlavní těžiště knihy však spočívá v zevrubném popisu jednotlivých těžených lokalit, od největších důlních systémů až po mělké jámy využívané místními farmáři,“ doplnil Pokorný.

Vedle historicko-ekonomického zaměření má kniha velký význam pro podporu islandského národního geologického dědictví a pro propagaci a ochranu neživé přírody. Jejím cílem je oslovit širokou škálu čtenářů, jako jsou historici, antropologové, geologové, paleontologové, klimatologové, ale i širokou veřejnost zajímající se o historii a přírodu této severské země.