Doba čtení:2 m, 2 s
ZEVO Mělník by mělo energeticky využívat odpad s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a částečně by tak mělo nahradit výkon na uhelných blocích Elektrárny Mělník I. Foto: wikipedia.org

Dosud nejvyšší dotaci z Modernizačního fondu, více než šest miliard korun, získá společnost ČEZ na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v areálu středočeské Elektrárny Mělník. ZEVO Mělník by mělo energeticky využívat odpad s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a částečně by tak mělo nahradit výkon na uhelných blocích Elektrárny Mělník I.

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku bylo vydáno v květnu letošního roku, přehled schválených dotací vydal Státní fond životního prostředí v červenci. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátkové sice jde o nejvyšší schválenou podporu, pokrývá ale jen 46 procent z celkových uznatelných výdajů. V porovnání s obdobnými schválenými nadlimitními projekty z programu HEAT se tedy jedná o vůbec nejnižší podporu, běžně podle mluvčí pokrývá dotace okolo 50 procent způsobilých výdajů. Na dotaci upozornil již dříve Ekonomický deník.

Zisk ČEZ klesl o třetinu na 22,3 miliardy

Díky tomu se přestane pálit velké množství uhlí, které nahradíme nerecyklovatelným odpadem. ZEVO Mělník plánuje kapacitu 320 000 tun odpadu ročně, takže nahradí přibližně 190.000 tun hnědého uhlí, což přispěje k ochraně klimatu a snížení emisí skleníkových plynů. Stejné množství odpadů díky tomu neskončí na skládkách, kde by stalo zdrojem metanu,“ uvedla Ješátková na dotaz ČTK.

Modernizační fond je podle mluvčí z velké části zaměřen na modernizaci energetických zdrojů plátců emisních povolenek z oblasti teplárenství a průmyslu. „Modernizace či náhrada těchto velkých zdrojů energie jsou investičně velmi náročné a podpora pro tento konkrétní projekt není nijak výjimečná,“ uvedla.

ČEZ má zájem o plynárenskou síť GasNet

ZEVO bude využívat zbytkový nerecyklovatelný odpad primárně ze Středočeského kraje. „Lokalita je vhodná také z energetického hlediska, protože ZEVO bude umístěno v areálu energocentra, které je napojeno na soustavu zásobování teplem pro Prahu a Mělník. ZEVO nahradí současný neefektivní zdroj spalující hnědé uhlí, čímž dojde k významné úspoře emisí i primární neobnovitelné energie,“ uvedla Ješátková.

Modernizační fond zřídila Evropská komise, má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o finance z Evropské unie (EU) získané prodejem emisních povolenek. Cílem fondu je podpořit deset zemí EU s nižšími příjmy při přechodu na klimatickou neutralitu. Vedle Česka získávají podporu z fondu také Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.