ČEZ investuje na Králicku půl miliardy

Králicko se v posledních letech stalo významným regionem z hlediska turismu, rozvoje lyžařských areálů a výstavby hotelů a penzionů. Foto: wikipedia.org Marek Stránský

Energetická společnost ČEZ Distribuce plánuje pro oblast Králicka výstavbu nových vedení vysokého napětí, nové transformovny i dalších navazujících energetických staveb. V této oblasti již podle firmy totiž kapacita současné energetické sítě přestává postačovat. Investice bude činit více než půl miliardy korun.

Králicko se v posledních letech stalo významným regionem z hlediska turismu, rozvoje lyžařských areálů a výstavby hotelů a penzionů. S tím je spojen i zvýšený zájem o navýšení rezervovaného příkonu i zcela nová připojení sítí energie. Během příštích let má být proto vybudováno několik vedení vysokého napětí, která nově propojí Jablonné nad Orlicí, Čenkovice, Mlýnický dvůr nebo Orličky, Suchý vrch a Boříkovice.

Čtěte také:
Gates: Vítr a „solár“ nebudou nikdy spolehlivé
Senátní výbor odmítá Rusy a Číňany při dostavbě Dukovan

Pro zajištění vyšší spolehlivosti dodávek energie v oblastech Dolní Morava, Lipka a Heřmanice připravuje ČEZ výstavbu vedení propojujícího tyto koncové části distribuční soustavy. Stejně tak se uvažuje o zdvojení vedení vysokého napětí Králíky – Dolní Morava. „Jako cílové řešení je navržena výstavba nové transformovny 110/22 kilovoltů (kV) Králíky a přívodní vedení velmi vysokého napětí Horní Heřmanice – Králíky. Jedná se o soubor staveb, které na sebe budou postupně navazovat v časovém horizontu od listopadu letošního roku až do roku 2026,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Jednotlivé stavby jsou v různém stupni přípravy. U některých se již pracuje na projektové dokumentaci a projednávají se majetkoprávní vztahy, jinde společnost řeší technické zadání záměru.

ČEZ vloni dokončil v regionu zhruba za 400 milionů korun výstavbu 28 kilometrů nového vedení se skoro 200 stožáry mezi Hlinskem a Poličkou. Kromě toho byly zprovozněny nové kabelové rozvody vysokého napětí na území Poličky a rozvodna ve městě. Investice umožňují připojování dalších odběratelů, především z řad velkých podniků v průmyslové zóně v Poličce. Ve městě nedostatečná kapacita rozvodné sítě brzdila rozvoj podnikání.

Výstavba sítě bude pokračovat z Poličky dál směrem na Svitavy. Náklady na výstavbu asi 19,5 kilometru dlouhé druhé části dosáhnou asi 230 milionů korun. Stavba je plánována na roky 2021 až 2023.