Doba čtení:1 m, 9 s
Elektrána Tušimice. Foto: ČEZ

Emise znečišťujících látek elektráren společnosti ČEZ ve srovnání s rokem 2013 klesly. Loni ubylo tuhých znečišťujících látek i oxidu siřičitého a oxidů dusíku. S odkazem na zprávu o plnění společného prohlášení ministerstva životního prostředí a společnosti ČEZ to napsal Technický týdeník.

Dlouhodobá společná dohoda si klade za cíl každoroční snižování emisí z energetických zdrojů společnosti ČEZ nad rámec platné legislativy a plnění řady dalších oboustranných závazků v oblasti nefosilních zdrojů energie, podpory vzdělávání i aplikace nejmodernějších technologií.

Tuhých znečišťujících látek vypustila firma ČEZ oproti plánovanému závazku z roku 2010 zhruba o polovinu méně. Emise oxidu siřičitého dosáhly úrovně 77 procent a oxidy dusíku 43 procent oproti tomu, co bylo plánováno. V porovnání s rokem 2013 to bylo o čtyři procenta méně, u oxidu siřičitého i oxidů dusíku zhruba o dvě procenta méně.

Skupina ČEZ provozuje na území Čech a Moravy uhelné elektrárny a teplárny v celkem 13 lokalitách. Většina z nich spaluje severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována do bezprostřední blízkosti těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách. Elektrárna Dětmarovice, Energetika Vítkovice a zahraniční elektrárny spalují uhlí černé. V řadě uhelných elektráren Skupiny ČEZ se spolu s uhlím spaluje biomasa, nejdéle v Elektrárně Hodonín.

V České republice se uhelné elektrárny Skupiny ČEZ podílejí na výrobě elektrické energie přibližně z jedné poloviny.