Chystá se diskuse o vlivu těžby na zdraví

Ilustrační foto: Oldřich Hájek

Ilustrační foto: Oldřich Hájek

Dopady těžby hnědého uhlí na zdraví Čechů se bude zabývat seminář, který pořádá Komise životního prostředí Akademie věd ČR (AV ČR) a Město Litvínov. Uskuteční se v úterý 12. května od 10 hodin v budově Schola Humanitas – Centru bakalářských studií v Litvínově.

Komise životního prostředí AV ČR schválila na lednové schůzi stanovisko k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP). Z něj vyplývá, že argumenty v současné době údajně mluví jednoznačně ve prospěch zachování územních ekologických limitů těžby v SHP přinejmenším v následujících dvou desetiletích a pro jejich zakotvení v územně plánovací dokumentaci Ústeckého kraje i obcí, na území kterých se zbývající zásoby uhlí nacházejí.

Smyslem semináře je diskutovat, jaké jsou odborné důvody k přijatému stanovisku, zejména zdravotní důsledky prolomení limitů.

Vystoupí například předseda Komise pro životní prostředí AV ČR Radim Šrám, který bude mluvit o vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. Další řečníci se budou zabývat analýzou úmrtnosti v pánevních okresech, znečištěným ovzduším a respirační nemocností u dětí nebo ekonomickými důsledky prolomení limitů.