Chytré hlavy myslí už šestým rokem

Ilustrační foto: Imagio.cz

Letos se uskuteční již šestý ročník projektu Chytré hlavy pro Sever, který organizuje společnost Vršanská uhelná. Program, který byl původně určen pouze pro střední školy, se postupně rozšířil také na vysoké a základní školy v regionu. Celkem již těžební společnost finančně podpořila 24 projektů, celková finanční dotace dosáhla částky osmi milionů korun.

Cílem projektu je pomoci školám v regionu s vybudováním nebo vybavením většinou specializovaných učeben a vytvořit tak lepší podmínky pro kvalitnější vzdělávání,“ uvedl David Vidomus, vedoucí komunikace skupiny Czech Coal, do které společnost Vršanská uhelná patří.

Projekt Chytré hlavy pro Sever byl zahájen v roce 2010 a po dobu jeho trvání do něj bylo přihlášeno již více než sto projektů. Z nich bylo vybráno doposud dvacet čtyři, které Vršanská uhelná podpořila ze svého grantového programu. Grant získalo celkem jedenáct škol, z toho šest základních a po pěti středních a vysokých škol.

Nejvyšší příspěvek, více než jeden milion korun, doposud získaly Podkrušnohorské gymnázium Most, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most a Základní škola Václava Talicha 1855 z Mostu. Rekordmanem Chytrých hlav je přitom Podkrušnohorské gymnázium Most, které získalo grant ve všech ročnících. Celkem si tak přišlo již na téměř dva miliony korun, díky nimž mohla být vybudovány učebny chemie, biologie, fyziky či základů společenských věd nebo třeba nová počítačová síť, elektronická žákovská knížka a centrum geografie.

Letošní šestý ročník grantového programu Chytré hlavy pro Sever 2015 vyhlásila Vršanská uhelná začátkem března. Základním, středním a vysokým školám na Mostecku nabízí opět šanci přihlásit projekty na vylepšení podmínek pro vzdělávání studentů. Registrace projektu je letos spojena s účastí v soutěži, kterou připravily společně Vršanská uhelná s Ekologickým centrem pro Krušnohoří. Škola, která bude mít zájem o grant, se musí zapojit do kvízové části soutěže a zaslat nejméně 100 vyluštěných kvízů, čímž splní podmínku pro zaregistrování svého projektu. Podrobné zadání soutěže je na stránkách www.chytrehlavy.cz a také na www.ecmost.cz. Projekty na vybudování učeben nebo na vybavení stávajících moderními učebními pomůckami mohou školy zasílat do 14. května.