ČOI kontrolovala tuhá paliva

Doba čtení:1 m, 10 s
Uhlí

Ilustrační foto: Imagio.cz

Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) se před zahájením topné sezony zaměřili na prodejce, kteří zásobují spotřebitele tuhými palivy, tedy černým uhlím, hnědým uhlím, koksem a briketami. Ve 3. čtvrtletí provedli 59 kontrol a porušení právních předpisů zjistili ve 27 případech, informovala ČOI na svých webových stránkách.

Na základě předchozích zjištění, že nejčastěji jsou spotřebitelé poškozováni tím, že jim dodavatel za plnou cenu dodá méně paliva, se zaměřili nejčastěji na poctivost prodeje. Polovina zjištěných nedostatků se týkala nedodržení deklarované hmotnosti dodaného paliva a následně nesprávného účtování.

Ve 13 případech prodávající porušil povinnost prodávat výrobky ve správně hmotnosti, míře nebo množství a ve dvou případech neumožnil spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. V šesti případech nebyli kontrolní pracovníci v postavení spotřebitele řádně seznámeni s cenou nabízených výrobků. O vlastnostech prodávaných výrobků prodávající řádně neinformovali spotřebitele v pěti případech. V jednom případě ČOI zjistila porušení zásad poctivosti prodeje a jednou prodávající porušil ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Za prokázané porušení povinností uložili inspektoři zákaz prodeje celkem na 340 balení dřevěných briket v prodejní ceně 17.612 Kč.

Podle ČOI je velmi pravděpodobné, že zájem spotřebitelů o tuhá paliva bude přetrvávat i ve 4. čtvrtletí. S ohledem na nedostatky zjištěné při jejich prodeji, budou kontroly pokračovat až do konce roku. Pro lepší informovanost spotřebitelů inspekce připomíná opakovaně informace a doporučení zejména pro nákup uhlí.