Doba čtení:1 m, 12 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI) v loňském roce při kontrolách uhlí a dřevních pelet nezjistila prohřešky. Jen v několika případech  inspektoři zjistili formální pochybení. Kontroly se zaměřily na prodejny uhlí a dřevních pelet, ale také také na provozovny, na něž přicházejí podání spotřebitelů. ČOI to oznámila v tiskové zprávě.

„Pozitivním zjištěním je, že ani u jednoho z 16 odebraných vzorků pevných paliv nebyly zjištěny odchylky od kvality stanovené zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Formální nedostatky ve vztahu k tomuto zákonu byly zjištěny v průběhu 70 kontrol provedených v roce 2014 u pěti kontrolovaných subjektů,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Při kontrolách kvality uhlí nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně ovzduší, avšak v případě šetřeném na základě podnětu bylo při rozboru odebraného vzorku zjištěno překročení maximální hranice nadsítného o 11,5 procenta z celkové hmotnosti odebraného vzorku. To bylo kvalifikováno jako nedodržení povinnosti prodávat výrobky v jakosti prodávajícím uváděné, stanovené zákonem o ochraně spotřebitele.

Kontroly jakosti pevných paliv probíhají průběžně po celý rok a podílejí se na nich všechny inspektoráty ČOI.

Přestože při kontrolní akci zaměřené na jakost pevných paliv byly loni zjištěny pouze formální nedostatky, budou inspektoři ČOI v kontrolách prodeje a jakosti pevných paliv pokračovat i letos, a to nejméně v rozsahu odpovídajícím roku 2014. Kontroly se zaměří kromě koncových prodejců také na další články distribučního řetězce, tedy na dodavatele uhlí a dřevařských výrobků.