ČSÚ: Uhlí je v ČR nejvýznamnějším palivem

Elektrárna Mělník. Foto: ČEZ

Nejvýznamnějším palivem v Česku nadále zůstává uhlí, jeho těžba ale dlouhodobě klesá. Zatímco ještě v roce 1993 pocházelo 74 procent vyrobené elektřiny z uhlí, loni to bylo už jen 47 procent.  Česká republika dlouhodobě prochází výraznými strukturálními změnami. Postupně se mění tzv. energetický mix.  Vyplývá to ze souhrnných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) od roku 1993.

„Podíl tuhých paliv na celkových prvotních energetických zdrojích se snížil oproti roku 1993 o 16,7 procenta a v roce 2013 činil 43,7 procenta,“ uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.  Z hlediska prvotních energetických zdrojů posiluje využití elektřiny a tepla, plynných a kapalných paliv na úkor tuhých paliv. Za posledních 20 let se výrazně utlumila výroba elektřiny z uhlí ve prospěch výroby elektřiny z jádra a obnovitelných zdrojů.

„Od roku 1993 došlo k výraznému útlumu výroby elektřiny z uhlí ve prospěch výroby elektřiny z jádra a obnovitelných zdrojů. Může za to boom výstavby solárních elektráren v letech 2010 až 2012 a navazující rozvoj výroby elektřiny za využití biomasy a bioplynu. Tyto tři jmenované zdroje pro výrobu elektřiny zvýšily svůj podíl z téměř nuly v roce 1993 na necelých sedm procent v roce 2013,“  řekl vrchní ředitel sekce produkčních statistik ČSÚ Josef Vlášek.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem energie pro Českou republiku jsou kapalná paliva, která v roce 2013 představovala 21 procent prvotních energetických zdrojů. Jedná se především o ropu a ropné produkty.

Plynná paliva v roce 2013 vzrostla meziročně o 14,3 procenta a zaujímala podíl 19,5 procenta v provotních energetických zdrojích. Za posledních 20 let jejich využití mírně vzrostlo. Spotřeba zemního plynu v ČR v posledních letech stagnuje. V roce 2000 byla spotřeba plynu více než devět milionů metrů krychlových, v roce 2013 pak necelých 8,5 milionu metrů krychlových.