Dcera Sokolovské uhelné marně shání zaměstnance

Doba čtení:2 m, 2 s

Ilustraační foto: ZPA-RP

Společnost ZPA-RP, která je dceřinou firmou Sokolovské uhelné, má problém. Ačkoliv je o její služby v oblasti měření a regulace značný zájem, musí omezovat některé zakázky. Důvodem je nedostatek kvalifikované pracovní síly v Karlovarském kraji.

Společnost ZPA-RP vznikla v roce 2002 a působí především v oborech energetiky, těžby uhlí, chemie, potravinářství a vodárenství. Její jméno je zkratkou názvu Závody průmyslové automatizace – realizace projektů. Firma poskytuje služby v oblasti měření a regulace, které mají komplexní charakter od přípravy projektu, přes jeho realizaci a uvedení do provozu, až po zaškolení obsluhy nebo servis. A to včetně velmi specifických projektů, které se v těchto oborech uskutečňují.

„ZPA-RP se díky sloučení se sekcí měření a regulace Sokolovské uhelné dynamicky rozvíjí a zvyšuje množství zakázek,“ uvedl předseda představenstva ZPA-RP říká Daniel Leitner. Na druhé straně firmě tento rozvoj vážně komplikuje nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v Karlovarském kraji. „Přestože jsme získali sloučením desítky kvalifikovaných a zkušených pracovníků Sokolovské uhelné, z důvodu navýšení zakázek stále sháníme pracovní síly na volné pracovní pozice projektantů a elektromontérů. Ale není to nic jednoduchého,“ dodal.

Firma v poslední době významně roste. Rok zpátky, před majetkovým vstupem Sokolovské uhelné, ZPA-RP měla 39 zaměstnanců. Jejich počet se ale následně rozšířil sloučením se sekcí Měření a regulace společnosti Sokolovská uhelná na zhruba dvojnásobek a zároveň se rozrostla působnost na území celé České republiky, stejně jako objem zakázek.

V současné době tak v ZPA-RP působí 77 zaměstnanců a firma ukončila rok 2014 se ziskem. „Již v prvním roce působení firmy ZPA-RP pod hlavičkou Sokolovské uhelné tak je patrný ekonomický přínos této investice, který pokračuje dle podnikatelského záměru i v roce 2015,“ uvedl předseda dozorčí rady ZPA-RP Zbyšek Klapka.Cílem je firmu dál rozvíjet a podílet se na zakázkách nejen v České republice, ale i v zahraničí. „Na to ale potřebujeme přijmout další kvalifikované zaměstnance,“ dodal.

„Díky sloučení se totiž podařilo dosáhnout synergických efektů, kdy je na jedné straně možné využívat komplexní zaměření firmy ZPA-RP, zejména při nových investičních zakázkách pro Sokolovskou uhelnou, a na druhé straně zefektivnit vlastní údržbářskou činnost původní sekce Měření a regulace prací i na jiných externích zakázkách,“ potvrdil Klapka. „Dceřiná firma má naopak přístup k vzdělávacím programům Sokolovské uhelné, nebo k využití výhod jako je čerpání pohonných hmot v rámci mateřské společnosti, což je výhodné z hlediska náklad,“ dodal.