Doba čtení:1 m, 20 s
Pomalu stoupající důlní voda může znamenat velké riziko zejména pro Ostravu, i když hladinu pod zemí hlídají speciální vrty a čidla. Ilustrační foto wikipedia

Státní podnik Diamo chystá studii, která prověří, co se bude dít s opuštěnými doly, až definitivně skončí těžba černého uhlí. Problémy můžou být se stoupající důlní vodou. Zatím se kvůli horníkům odčerpává, ale není jasné, co bude dál.

Pomalu stoupající důlní voda může znamenat velké riziko zejména pro Ostravu, i když hladinu pod zemí hlídají speciální vrty a čidla. Studie a modelové příklady to popíšou přesněji. „Některá z těch rizik jsou ztráta stability zásypu, propady na povrchu terénu, plynová rizika – intenzifikace výstupů metanu, projevy výstupu radonu,“ uvedl pro Český rozhlas Pavel Malucha z podniku Diamo.

Na Dole Darkov by mohlo být gravitační úložiště energie

Na rozdíl od Karvinska Ostrava už mnoho let není hornickým městem a důsledky poddolování si podle Maluchy málokdo uvědomuje. I proto je nutné posoudit, jak dál s čerpáním důlní vody v celém těžebním revíru. „Ostrava má tu nevýhodu, že za dobu, kdy už těžba tady neběží, zástavba na terénu a revitalizace postoupila hodně vpřed a negativní vlivy zatápění na povrchu mohou mít výrazně větší dopady než na Karvinsku,“ vysvětlil Malucha.

Jednou z čerpacích jam v Ostravě je bývalý důl Jeremenko. „Na Jeremenku vyčerpáme kolem těch pěti až šesti milionů metrů kubických za rok,“ řekl Libor Jalůvka z Diama.

Až bude studie hotová, měla by určit nejenom přesná rizika, ale také, kdy by k nim mohlo dojít. Podobný průzkum řeší experti také v karvinské části dobývacího prostoru.