Doba čtení:2 m, 21 s
Heřmanická halda neboli odval patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji. Foto: DIAMO

Státní podnik Diamo testuje na ostravské haldě Heřmanice speciální metodu sanace. Chce tak zajistit bezpečné odtěžování prohořívající hlušiny, a tím zbavit haldu největšího problému. Sdělila to mluvčí Diama Jana Dronská. Diamo má na starosti zahlazování následků hornické činnosti. Heřmanická halda neboli odval patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji.

Haldu tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Kvůli velkému množství uhlí už zhruba 20 let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky.

Naším cílem je zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita,“ uvedl ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Petr Kříž.

Čtěte také:
Převod OKD na Diamo posuzuje ÚOHS
Bílinské raky ohrožuje invazivní kolega

Nyní se podnik zaměřuje na termicky aktivní část haldy. „Vyžaduje speciální přístup, abychom zajistili bezpečné podmínky pro práci našich zaměstnanců a strojů při odtěžování materiálu. Pilotní injektážní zkouška nám pomůže ověřit plánovaný postup“ uvedl Kříž.

Během pilotní injektážní zkoušky firma vytvořila kontrolní pole se 180 vrty naplněnými dvěma druhy směsi. „Vrty jsou rozmístěny do šachovnice, mají různou hloubku od čtyř do 5,5 metru a mezi sebou různé vzdálenosti od jednoho do 2,5 metru,“ uvedla Dronská.

Vznikla čtyři zkušební pole, v každém z nich je sonda, která bude v následujících měsících měřit teplotu v odvalu. Počáteční měření ukázalo, že teploty ve čtyřmetrové hloubce se pohybují od 50 do 320 stupňů Celsia.

Po dobu jednoho roku budou pracovníci státního podniku monitorovat a vyhodnocovat, jak injektáže snižují termickou aktivitu. Následně stanoví nejefektivnější variantu pro další postup sanace této části odvalu,“ uvedla mluvčí.

Prohořívání haldy se přes řadu sanačních zásahů a opatření dosud nepodařilo zastavit, pouze utlumit. „Proto nyní Diamo připravuje sanaci střední části odvalu, která je nejvíce postižená termickou aktivitou. Za nejvhodnější se považuje princip postupného zchlazování a odtěžování termicky aktivního materiálu, který se po vychlazení může dále využívat při sanačních a rekultivačních aktivitách,“ uvedla Dronská.

Diamo pokračuje v sanaci a rekultivaci i v dalších částech haldy. Z měření vyplývá, že sanace nezhoršuje výrazně kvalitu ovzduší. Před třemi lety začala haldu postupně rozebírat třídicí linka, kterou však Diamo nyní nevyužívá. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) loni řekl, že provoz linky je neekonomický.

V létě podnik provedl biologickou rekultivaci zhruba pětihektarového území, kde přepracovanou hlušinu vytvaroval do požadovaného tvaru, překryl vrstvou zeminy a osel trávou. Na jaře tam bude následovat výsadba dřevin. Východní a jihovýchodní část haldy už dříve prošly rekultivací, při níž byl mimo jiné vytvořen „zelený val“ s filtračním efektem proti prachu.

Halda Heřmanice se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava. Je vysoká až 30 metrů, rozkládá se na ploše 65 hektarů. Sanace haldy trvá už asi 15 let. Na odval navazuje Heřmanický rybník, který je součástí lokality Natura 2000.