Dobrovolníci SD pomáhají okolním obcím

Jako bonus si dobrovolníci přidali ještě terénní úpravu dětského hřiště na braňanském sídlišti. Foto: SDAS

Braňany a Březno, obce těsně sousedící s dobývacími prostory Dolu Bílina respektive Dolu Nástup Tušimice, se staly jarními cíli projektu firemního dobrovolnictví Společně a dobrovolně. Zaměstnanci Severočeských dolů zde vysázeli stromy a pomohli s údržbou a oplocením zahrady ve školce.

Za Braňany krásnější

Úsek strategie a komunikace, garant projektu Společně a dobrovolně, ve spolupráci s odborem Přípravy území a rekultivací shromáždil u příležitosti Dne Země partu deseti šikovných dobrovolníků z řad SD, kteří bez nároku na odměnu přiložili ruku k zatraktivnění středu obce Braňany. Konkrétně vysázeli vzrostlé solitérní stromy v kořenových balech – Prunus padus, neboli střemchu obecnou. Dobrovolníci zajistili kompletní výsadbu, včetně přípravy stanovišť, vyhloubení výsadbových jam, kotvení, srovnávacího řezu při výsadbě, zasypání a důkladného zalití, napsaly Hornické listy.

Čtěte také:
Největší jezera v ČR vznikla díky těžbě uhlí
Těžaři pomohli zachránit dětský tábor

Protože jim šla práce dobře od ruky, přidali jako bonus ještě terénní úpravu dětského hřiště na braňanském sídlišti. Výsadba stromů střemchy obecné, která dorůstá do výšky 17 metrů, je součástí ambiciózního plánu revitalizace a rekultivace projektu Za Braňany krásnější, který střed obce promění v zelenou oázu. „Výsadbu nových stromů a péči o obecní zeleň vnímám jako cenný příspěvek ke zlepšení prostředí, který můžeme zanechat i k prospěchu budoucích generací,“ připomněl braňanský starosta Petr Škanta.

Dobrovolníci pomohly v mateřské škole v Březně

Druhý letošní projekt firemního dobrovolnictví přivedl šestnáct dobrovolníků z SD na zahradu mateřské školy v Březně. Zatímco ženy natíraly venkovní dřevěné herní prvky, muži se pustili do odstranění rezavého pletiva a následného natažení nového. Stihli i nové nátěry plotových sloupků a vrat. Zahrada březenské školky za celý den firemního dobrovolnictví prokoukla. „Zaměstnanci Severočeských dolů mají o prospěšnou činnost zájem. Další mohou ještě letos přiložit ruku k dílu už v září, kdy se chystáme do Domu dětí a mládeže v Bílině, a pak ještě v listopadu v Mariánských Radčicích,“ uvedl garant projektu z úseku strategie a komunikace Otakar Vomasta.

Mohlo by vás zajímat:
Jezero Medard bude patřit mezi západočeské unikáty
Jezero Most bude rájem pro rybáře
Z lomu je třetí největší jezero v ČR