Dopis starosty města Orlová premiérovi

Hornk3

Server iUHLI.cz přináší otevřený dopisy starosty města Orlová Tomáš Kuči premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD). Starosta upozorňuje na současnou situace horníků černouhelné firmy OKD. Ta se potýká s problémy, hrozí další propouštění. Podle starosty je třeba schválit předčasné důchody pro ty horníky, kteří začali fárat po roce 1993.

Vážený pane premiére,

Orlová, která se blíží k osmistému výročí svého založení, zažila bouřlivý rozvoj s těžbou uhlí, kdy v 80. letech 20. století dosáhla hranice téměř 38.000 obyvatel. Přestože z původního historického jádra zůstaly pouhé zbytky, vyrostlo nové město, jehož občané nacházeli práci v těžebním průmyslu a v hutích. V 90. letech, kdy docházelo k omezení těžby a umrtvení ostravské části revíru, bylo jasné, že tento trend bude pokračovat. Uplynulo více než 20 let, a bohužel ani jedna vláda nepřišla se strategickým záměrem nového rozvoje části Moravskoslezského kraje, který by nastartoval náhradní výrobu, a umožnil tak hlavně havířům získat nová pracovní místa.

Místo toho hrozí další propouštění v OKD, ne-li ukončení jeho činnosti. Jelikož v Orlové bydlí poměrně velká populace, jež je odkázána na práci v OKD, případně v návazných činnostech, sledujeme s velkými obavami další vývoj. Jednou z možností, jak vzniklou situaci řešit, vidíme v možnosti odchodu do důchodu u hlubinných pracovníků o pět let dříve a přiznání plných důchodů při předčasném odchodu. Navíc v okolních zemích fungují jasná pravidla, po jaké době odcházejí hlubinní pracovníci do důchodu, což jsou nesrovnatelně výhodnější parametry než u nás.

Snad všichni si uvědomujeme jednosměrný tok, kterým Ostravsko-karvinský revír přispěl k tvorbě národního důchodu od konce války až po 90. léta, domníváme se proto, že opatření schválit předčasné důchody pro ty, kteří začali fárat po roce 1993, je správné. Jedná se o nařízení vlády č. 363, které se týká omezení sčítání směn v podzemí a s tím související nárok na předčasný důchod.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kuča
starosta města Orlová