Doba čtení:1 m, 33 s

Hornk3

Server iUHLI.cz přináší otevřený dopisy starosty města Orlová Tomáš Kuči premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD). Starosta upozorňuje na současnou situace horníků černouhelné firmy OKD. Ta se potýká s problémy, hrozí další propouštění. Podle starosty je třeba schválit předčasné důchody pro ty horníky, kteří začali fárat po roce 1993.

Vážený pane premiére,

Orlová, která se blíží k osmistému výročí svého založení, zažila bouřlivý rozvoj s těžbou uhlí, kdy v 80. letech 20. století dosáhla hranice téměř 38.000 obyvatel. Přestože z původního historického jádra zůstaly pouhé zbytky, vyrostlo nové město, jehož občané nacházeli práci v těžebním průmyslu a v hutích. V 90. letech, kdy docházelo k omezení těžby a umrtvení ostravské části revíru, bylo jasné, že tento trend bude pokračovat. Uplynulo více než 20 let, a bohužel ani jedna vláda nepřišla se strategickým záměrem nového rozvoje části Moravskoslezského kraje, který by nastartoval náhradní výrobu, a umožnil tak hlavně havířům získat nová pracovní místa.

Místo toho hrozí další propouštění v OKD, ne-li ukončení jeho činnosti. Jelikož v Orlové bydlí poměrně velká populace, jež je odkázána na práci v OKD, případně v návazných činnostech, sledujeme s velkými obavami další vývoj. Jednou z možností, jak vzniklou situaci řešit, vidíme v možnosti odchodu do důchodu u hlubinných pracovníků o pět let dříve a přiznání plných důchodů při předčasném odchodu. Navíc v okolních zemích fungují jasná pravidla, po jaké době odcházejí hlubinní pracovníci do důchodu, což jsou nesrovnatelně výhodnější parametry než u nás.

Snad všichni si uvědomujeme jednosměrný tok, kterým Ostravsko-karvinský revír přispěl k tvorbě národního důchodu od konce války až po 90. léta, domníváme se proto, že opatření schválit předčasné důchody pro ty, kteří začali fárat po roce 1993, je správné. Jedná se o nařízení vlády č. 363, které se týká omezení sčítání směn v podzemí a s tím související nárok na předčasný důchod.

S pozdravem

Ing. Tomáš Kuča
starosta města Orlová