Důlní chodby odvětrá unikátní ventilátor

Důlní ventilátor APH 1120

Společnost ZVVZ Machinery vyvinula nový typ ventilátoru pro odvětrávání důlních děl. Do ostrého provozu ho jako první zařadila společnost Severní energetická.

Nový ventilátor vznikl poté, co těžební firma získala povolení k dobývání hnědého uhlí ve svazích velkolomu ČSA. Ventilátory byly do provozu uvedeny letos v létě a nyní odvětrávají 1700 metrů důlních chodeb.

„Šlo o pilotní projekt, který může mít pro hornictví v této lokalitě nesporný význam. Povrchová těžba naráží na územní limity a řešení ve velkolomu ČSA se hledá i pro vytěžení zbytků zásob hnědého uhlí v závěrných svazích metodou chodbicování. Nemusí se tedy otevírat nákladná nová šachta pro hlubinný důl,“ uvedl Pavel Bočan z oddělení prodeje ventilátorů ZVVZ Machinery.

Čtěte také: Motor, ze kterého jde strach

Speciální důlní ventilátor APH 1120 se od těch běžných liší především tím, že má atypické uspořádání a je doplněn o prvky pro zajištění provozu v prostředí, v němž může nastat výbuch. Netradiční je i umístění pohonu, jenž je umístěn až za jeho výfukovou část a s rotorem je propojen pomocí speciální hřídele a několika spojek. Díky své mobilitě ho lze po vytěžení zásob uhlí přemístit z jedné lokality do další. Součástí dodávky bylo také lutnové potrubí, kompenzátory a klapky, sloužící k odvětrání štol v místě ražby.

Akciová společnost ZVVZ Machinery je součástí strojírenského holdingu ZVVZ Group. Ten letos očekává růst tržeb z loňských dvou miliard na 2,5 miliardy korun a zisk 55 milionů korun. Holding sídlí v Milevsku, kde zaměstnává na 840 lidí.

Mohlo by vás zajímat:
Voda, která proráží skálu

Důlní ventilátor APH 1120