Důlní hasiči likvidovali požár v elektrárně

Příjezd důlních hasičů byl rychlý, u zadního vozu simulace pozemního požáru_compressed

Příjezd důlních hasičů byl rychlý, u zadního vozu simulace pozemního požáru. Foto: ČEZ, Ota Schnepp

Požár zauhlovacího pasu T 11 byl příčinou výjezdu profesionálních hasičů Severočeských dolů do Elektrárny Ledvice. I když se nad zařízením vznášel hustý dým, škody nevznikly. Šlo totiž o letošní první havarijní cvičení v uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ.

Cílem havarijního cvičení bylo ověřit reakci a činnost směnového inženýra a pracovníků zauhlování na vznik mimořádné události, jejich spolupráce s hasiči a samozřejmě součinnost členů požární hlídky při zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru Doly Bílina. V souvislosti s mimořádnou událostí byl aktivován Havarijní štáb elektrárny Ledvice. Dále byly prověřeny všechny kontakty dle ohlašovacích povinností směnového inženýra a ověřena funkčnost megafonu,“ uvedl Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti elektráren Skupiny ČEZ.

Čtěte také:
V Komořanech vybuchl uhelný prach
V elektrárně Počerady hořelo, naštěstí cvičně

Téma havarijního cvičení se každý rok liší. V loňském roce například způsobil v Elektrárně Ledvice zkrat požár v rozvodně kompresorové stanice, přičemž na místo vyslaný provozní elektrikář se při obhlídce nadýchal kouře a zkolaboval. Mezi hodnotící prvky tak patřily i první předlékařská pomoc, přivolání a čas dojedu důlní záchranné služby, následný simulovaný odvoz zraněného do nemocnice a zajištění informování příbuzných.

Letos pro změnu vlivem technické poruchy došlo ke zkratu a následnému zahoření elektromotoru na zauhlovacím pasu T 11. Druhým ohniskem požáru pak byla část skládky uhlí přímo pod pasem, na níž dopadla část hořící gumy. Hasiči tak museli za pomoci požární hlídky zasahovat nejen ve výšce, ale i na zemi.

Událost nastala v 9:01 hodin, kdy systém elektronické požární signalizace ohlásil požár na centrální velín a operační středisko hasičů Dolů Bílina. Následně byl požár v prostoru zauhlovacího pasu potvrzen směnovému inženýrovi a dispečerovi operačního střediska i pracovníkem zauhlování. Směnový inženýr ihned aktivoval členy požární hlídky a vydal pokyn k zajištění beznapěťového stavu zasažené části technologie pro následný zásah hasičů. V 9:09 hodin již byli se dvěma cisternovými vozy na místě, následoval průzkum situace a rozvinutí hadicového vedení k hořícímu pasu. Druhá jednotka pak hasila doutnající uhlí na zemi. Po odvětrání pasové dopravy přetlakovým ventilátorem ještě hasiči zkontrolovali prostor termokamerou a v 9:27 nahlásil velitel zásahu směnovému inženýrovi likvidaci požáru,“ zestručnil průběh cvičení Josef Tisoň.

Mohlo by vás zajímat:
V teplárně unikla kyselina
Když se elektrárny kamarádily…
Konec 200 metrového komína elektrárny Mělník