Ekologizace koksovny za 35 milionů korun

Čerstvě vyrobený koks po vytlačení z koksárenské baterie dosahuje teploty 1 100°C a na vzduchu začíná ihned hořet. FOTO: ArcelorMittal

ArcelorMittal Ostrava se pustil do dalšího ekologického projektu. Po investicích na aglomeraci a vysokých pecích se letos huť rozhodla investovat ještě do ekologizace koksovny. Tu čeká přestavba hasicí věže dvou koksárenských baterií. Realizaci investice v hodnotě 34,5 milionu korun bude mít na starost místní firma Hutní Projekt Frýdek-Místek. Ekologizace hasicí věže sníží množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek pod limity Evropské unie.

„Evropská unie stanovila pro koksovny limit vypouštěného prachu pod 25 gramů na tunu vyrobeného koksu. Nová investice množství vypouštěného prachu stlačí pod 18 gramů na tunu,“ uvedl Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava.

Za snížení množství vypouštěného prachu hluboko pod stanovené limity poskytla Evropská unie na tento projekt 50% dotaci.

Vyšší o čtyři metry
Nová ekologická opatření posílí a zefektivní zachytávání prachových částic, které vznikají při chlazení žhavého koksu, když se voda přemění na páru. Prach nyní v hasicí věži zachytávají tzv. lamely, které brání průchodu pevných částic. Nově bude průřezem hasicí věže nainstalován dvouvrstvý komůrkový systém o rozměrech 100x100x25 cm, který posílí záchyt prachu ve vodní páře, aniž by omezil účinnost hašení a průtok vody. Navíc bude věž zvýšena o čtyři metry, aby byly zajištěny potřebné tahové podmínky.

Obložení ze dřeva
Součástí investice je také výměna obložení hasicí věže a nainstalování nových, nerezových nádrží na vodu. „Obložení bude opět ze dřeva, ale tentokrát z modřínového. Pouze speciálně naimpregnované dřevo totiž dokáže vydržet tak extrémní a rychlé změny teploty. Kazetový způsob opláštění umožní snadný přístup do všech částí hasicí věže pro případné opravy a čištění nové ekologické technologie,“ vysvětluje manažer projektu Petr Hudeček z ArcelorMittal Ostrava.

Unikátní projekt
Z bezpečnostního a technologického hlediska se jedná o unikátní stavební projekt. Provoz koksovny a tudíž i věže se během výstavby nemůže zcela zastavit, proto jsou po dobu 33 dní naplánovány pravidelné, osmihodinové odstávky koksovny. Pouze během nich může probíhat výstavba a stavební práce musí postupovat tak, aby činnost provozu neovlivnily.

Letošní rok je pro ostravskou huť rokem ekologizace a modernizace. Napříč provozy se staví nová zařízení k omezování emisí celkem za tři miliardy korun, která budou uvedena do provozu do konce tohoto roku. Dohromady zachytí více než 510 tun prachu ročně.

Za téměř 35 milionů
Stejně jako ostatní podpořené projekty, i tento musí být spuštěn do konce roku 2015. Zhotovitelem bude, jako u několika dalších investic, které se v huti právě staví, firma Hutní Projekt Frýdek-Místek. Hodnota projektu je 34,5 milionu korun. Předání hotového díla je naplánováno na listopad po předchozích garančních zkouškách.