Doba čtení:1 m, 18 s
Ilustrační foto: MVV Energie

Teplárenské společnosti se připravují na aplikaci nových emisních limitů. Činí tak dle směrnice o průmyslových emisích odvozených od nejlepších dostupných technik ke snižování emisí. Celkové náklady, které bude do roku 2020 nutné vynaložit na splnění platných požadavků, lze odhadovat na částku přesahující 20 miliard korun. Uvedl to Jiří Vecka z Teplárenského sdružení ČR.

Z průzkumu provedeného výkonným pracovištěm Teplárenského sdružení ČR vyplývá, že v letech 2013 až 2015 bude ze strany teplárenských společností investována do opatření na snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší celková částka přibližně 17 miliard korun.

Zásadního snížení emisí se tak již v blízké budoucnosti dočkají občané v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Chomutově, Karviné, Frýdku-Místku, Litvínově, Lovosicích, Mostě, Mělníku, Pardubicích, Plané nad Lužnicí, Plzni, Strakonicích, Teplicích, Třinci a v dalších městech a obcích České republiky.

Investice do modernizace provozů odpovídají předloženému „Přechodnému národnímu plánu“. Jde o dokument definující přechod provozů na emisní limity na úrovni nejlepších dostupných technik, který předložila Česká republika Evropské komisi, uvedl Vecka.

Období přechodného národního plánu je ohraničeno snižujícími se emisními stropy (maximální objem emisí znečišťující látky vypuštěný v daném roce) a poskytuje provozovatelům časové okno nutné na přechod na nejlepší dostupné techniky pro ochranu životního prostředí.

Ve velmi krátkém časovém horizontu tak výrazně klesne objem emisí znečišťujících látek z největších spalovacích zdrojů v ČR. Emise oxidů síry se sníží o 65 procent, oxidy dusíku o 60 procent a emise prachu o více než polovinu oproti současnému stavu. Důvodem je především modernizace zařízení a zefektivnění jejich provozu.