Elektrárna budoucnosti: vyšší výkon, nižší emise

Doba čtení:1 m, 46 s

Elektrárna Ledvice. Foto: NOEN

Energetická společnost ČEZ chce vybudováním nového zdroje a postupným odstavením dvou stávajících bloků podstatně snížit emise Elektrárny Ledvice a současně zvýšit její výkon. Elektrárna leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina.

Nový blok přináší snížení veškerých emisí v průměru o pětinu a bude dosahovat účinnosti až 42,5 procenta. Snížení emisí elektrárna v Ledvicích dosáhne díky snížení spotřeby uhlí, která bude nižší o 26 procent.

Rozhodnutí ČEZ vybudovat nejmodernější elektrárenský blok v ČR v areálu stávající elektrárny s sebou přineslo nemalé úpravy. Jednou z nich je, že stávající skládka musela ustoupit nové chladicí věži a budovala se skládka nová společně s novým zauhlováním stávajících bloků a následně se zauhlováním bloku nového. Stávající fluidní kotel č. 4 zůstane v provozu. O přesunutí stávající skládky a nové zauhlování se postarala firma NOEN.

Realizace byla rozdělena i časově do dvou etap. Uvolnění staveniště muselo nejprve zajistit chod elektrárny, ale zároveň uvolnilo plochu stávající skládky pro staveniště částí nového zdroje. Druhá etapa – Zauhlování Nového zdroje, která začala po vybudování kotelny nového bloku, zajistila dopravu uhlí do bunkrů tohoto nového bloku.

Po oficiálním ukončení montáže technologie druhé etapy zauhlování v roce 2013 se nadále v roce 2014 pracovalo na zprovozňování Nového zdroje. Byly to hlavně další práce na vlastním kotli a následném doprovodném zařízení. Technologie druhé etapy zauhlování, dodaná firmou NOEN je funkční a připravena ke všem dalším následným zkouškám.

Nový nadkritický uhelný blok elektrárny Ledvice půjde ve třetím čtvrtletí letošního roku do zkušebního provozu. Zpoždění oproti původnímu plánu způsobila porucha parní turbíny. Původní plán přitom mluvil o spuštění bloku již na konci roku 2012. Náklady nového bloku jsou přes 30 miliard korun. Skutečné náklady projektu budou známy až po skončení celého projektu a uvedení elektrárny do běžného provozu.

Prodleva oproti plánu byla způsobena zpožděným dodáním 139 metrů vysokého kotle. Následně došlo koncem července 2014 k poruše turbíny, jejíž oprava skončila až v lednu 2015. Zkušební provoz může začít po řádném seřízení a odzkoušení všech technologií, což by mělo být ve třetím čtvrtletí.