Elektrárna Chvaletice se otevře pro veřejnost

Elektrárna Chvaletice. Foto: Severní energetická

Lidé budou mít opět možnost prohlédnout si Elektrárnu Chvaletice. V sobotu 13. června se již tradičně uskuteční Den otevřených dveří. Prohlídky provozu s odborných výkladem budou probíhat průběžně od 9:00 do 14:00. Vstup je zdarma.

Návštěvníci si prohlédnou kotelnu, strojovnu, dozorny, výklopník paliva i ohlašovnu požárů a seznámí se tak s procesem výroby elektřiny a tepla v tepelné elektrárně.

Připravena je také prohlídka hasičské a železniční techniky a doprovodný program včetně atrakcí pro děti. Děti se mohou zúčastnit prohlídky až od šesti let.

Pro zájemce, kterým nevyhovuje termín, nabízí nově Elektrárna Chvaletice od 1. července Energy tour, odborné exkurze pro širokou veřejnost ve vypsaných termínech.

Elektrárna Chvaletice loni vyrobila 3, 91 TWh elektřiny a 130 TJ tepla. Obě komodity produkuje ve společném cyklu (tzv. kogeneraci), což vede k vyšší efektivitě, energetickým úsporám a také pozitivnímu vlivu na životní prostředí.

Provoz se nachází v Polabí nedaleko Pardubic. Byl postaven v letech 1973 – 1979 na území bývalých Mangano-kyzových závodů, v nichž právě tehdy končila těžba pyritu. S výstavbou elektrárny souviselo dobudování Labské vodní cesty, protože severočeské hnědé uhlí, které se ve Chvaleticích spaluje, sem bylo do poloviny roku 1996 dopravováno z Lovosic po vodě.

Komín elektrárny dosahuje výšky 300 metrů, chladící věže jsou vysoké zhruba 100 metrů a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60 metrů

Celkový instalovaný výkon 820 MW tvoří čtyři 205MW bloky. Komín elektrárny dosahuje výšky 300 metrů, chladící věže jsou vysoké zhruba 100 metrů a jejich průměr na zemi dosahuje kolem 60 metrů. Výkon je vyveden dvěma 400 kV linkami do rozvodny Týnec nad Labem. Palivem je hnědé uhlí. Zdrojem vody pro elektrárnu je řeka Labe.

Elektrárna Chvaletice je součástí skupiny Severní energetická a.s., která ji koupila v roce 2013 od skupiny ČEZ.

Skupina Severní energetická zahájila rozsáhlou modernizaci elektrárny Chvaletice.