Energetická koncepce má podporu

Doba čtení:1 m, 55 s
JE Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany. Foto: ČEZ

Aktualizovaný návrh energetické koncepce (ASEK) má podporu mj. Teplárenského sdružení ČR. Stát by se měl koncepcí důsledně řídit, přičemž míra závislosti je lepší vyšší než nižší. Na dnešním semináři o energetické koncepci ve Sněmovně to řekl předseda sdružení Mirek Topolánek.

Podle ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) vláda nechce jít cestou plynových elektráren a podpory obnovitelných zdrojů, v nové energetické koncepci bude prosazovat jádro a uhlí.

Topolánek uvedl, že klíčovým palivem v teplárenství je domácí hnědé uhlí a doufá, že tomu bude i nadále. Tři čtvrtiny tepla jsou vyráběny z domácích zdrojů, což dává lidem práci a zvyšuje energetickou soběstačnost a energetickou bezpečnost. Bývalý premiér upozornil, že teplárenství je menším problémem než doprava a lokální topeniště. Na úkor energetiky se tak řeší jiné problémy.

Na semináři vystoupil také šéf strategie a obchodu ČEZ Pavel Cyrani. Zmínil, že důležitým mezikrokem jsou investiční signály, které přijdou z konkrétních podnikatelských záměrů. Koncepcí podle něj vše začíná. Signály přicházejí také mimo ČR. Roste nová, decentralizovaná energetika. Roli hraje rozhodování každé domácnosti, a to i na základě emocí.

Na straně výroby by Česko mělo podle Cyraniho připravovat výstavbu jaderné elektrárny. Mělo by se připravovat na růst obnovitelných zdrojů a snažit se získat dotace na jejich výstavbu. Dále by se měla zvyšovat účinnost uhelných elektráren a investice realizovat v investičním cyklu.

Jakub Vít ze Svazu průmyslu a dopravy ČR míní, že Česko na tom není vůbec špatně, pořád se ještě drží trhu. “Máme snadnou cestu vpřed, pokud si ji dobře spočítáme. ASEK jako takovou potřebujeme co nejdříve,“ dodal Vít.

ASEK kritizovali zástupci ekologických organizací. Například Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost uvedl, že ASEK podceňuje solární byznys. Jeho potenciál je podle něj vyšší. Budoucnost je v energetické nezávislosti rodin. Ministerstvo průmyslu a obchodu zapomíná na možnosti inovací, řekl Sedlák.

Aktualizace státní energetické koncepce úspěšně prošla procesem posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví SEA a získala souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. V minulých týdnech skončilo již celkově třetí mezirezortní připomínkové řízení, ve kterém měly možnost se vyjádřit ostatní dotčené rezorty. Všechny připomínky byly vypořádány a zapracovány do dokumentu, přičemž nedošlo k žádnému věcnému sporu. Předložený dokument tak splňuje všechny formální náležitosti, aby mohl být předložen vládě ČR včetně manažerského shrnutí tohoto rozsáhlého materiálu.