Doba čtení:1 m, 32 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Energiewende, tedy radikální proměna německého energetického sektoru, se netýká jen energetiky. Je to něco více, jde o projekt, který jde napříč sektory. Dotýká se výstavby nových přenosových sítí, její součástí je také výzkum a vývoj nových technologií. Má i mezinárodní aspekt a důležitá je rovněž účast veřejnosti. Na 15. energetickém kongresu to řekl Ernst Peter Fischer z německého ministerstva zahraničních věcí.

„Někdy se setkáváme s neporozuměním, že Energiewende je reakcí na havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě. To je nesprávná idea,“ vysvětlil Fischer. „Mnoho lidí si myslí, že je to bláznovství. Ale většina Němců tomu věří. Je nezvratná, samozřejmě existují problémy. Energiewende má a bude mít důsledky. Debaty stále běží. Je důležitá akceptace Energiewende na Jihu Německa,“ řekl na kongresu expert EnBW Jörg Jasper.

Fischer doplnil, že Energiwende je termín z 80. let. Němců se dotkla havárie jaderné elektrárny Černobyl. „Byl jsem tehdy na ministerstvu asistentem v Bonnu, šel jsem na ohňostroj, zapnul jsem rádio a dozvěděl jsem se, že mrak není nebezpečný. Už tehdy jsem si jako stážista uvědomil, že jádro má své problémy a rizika, která musíme ovlivňovat,“ dodal. Postupný útlum jádra v Německu začal již v roce 2002, kancléřka Angela Merkelová útlum později zpřísnila. Práce na Energiewende je výhled, který začal v roce 2000.

Podíl uhlí na energetickém mixu v Německu klesá výrazněji než v Česku. „Od jádra chceme na rozdíl od Česka upustit. Je důležité naslouchat partnerům a jednat společně. Už loni jsme dosáhli podílu obnovitelných zdrojů 27 procent. To je něco, na co můžeme být pyšní,“ míní Fischer.

Energetika má být podle Fischera šetrná k životnímu prostředí. Energiewende bude trvat i nadále, je součástí evropské politiky. „Je mnohem vhodnější ubírat se evropským směrem, než aby si všechny státy na svém písečku vytvářely své vlastní koncepce. Jsem optimistou,“ uvedl.