Doba čtení:3 m, 42 s
Podle zákona o ochraně klimatu chce být Německo do roku 2045 klimaticky neutrální. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck chce nyní toto tempo ještě zrychlit. Foto: wikipedia.org

Německý ministr hospodářství Robert Habeck chce čelit změně klimatu rozšířením obnovitelných zdrojů energie. Představil podrobnější plány a přislíbil miliardové finanční prostředky na výměnu ropných a plynových topných systémů za ekologické zdroje tepla.

Podle zákona o ochraně klimatu chce být Německo do roku 2045 klimaticky neutrální. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck chce nyní toto tempo ještě zrychlit. Jeho předčasný zákaz vytápění plynem a olejem od roku 2024 vyvolává uvnitř i vně koalice semaforů bouřlivé diskuse. Stanovuje, že nově instalované topné systémy pak musí být z nejméně 65 procent poháněny obnovitelnými zdroji energie. To prakticky znamená konec nových plynových a olejových topných systémů, napsal server tagesschau.de.

Nyní Habeck přislíbil miliardový dotační program. Ten má podpořit obyvatele při instalaci nových topných systémů. Dotace se mají odvíjet od příjmů. Ministr tak chce zajistit, aby si přechod na nové vytápění mohly dovolit zejména domácnosti s nízkými a středními příjmy. „Nikdo nenaběhne do sklepa a nevytrhne ho,“ řekl Habeck s odkazem na dosud používané plynové nebo olejové topné systémy. Měly by proto existovat „četné výjimky, přechodná řešení a lhůty“.

Příslušný návrh novely zákona o hospodaření energií ve stavebnictví je v současné době ve fázi schvalování ministerstvy v rámci kabinetu, uvedl Habeck. „O podrobnostech s jednotlivými resorty jednáme. Stále je třeba vyjasnit mnoho konkrétních otázek, včetně výrobních kapacit pro tepelná čerpadla,“ uvedl Habeck a zdůraznil, že věří, že potřebná čísla výroby jsou dosažitelná.

Německo je v přechodu na vodík pomalé

FDP se k plánům již dříve vyjádřila kriticky. Proti přísným zákazům nových plynových a olejových topných systémů se staví také instalatérské profese a teplárenství. Odborníci považují dosavadní předložené návrhy, které jsou v rámci koalice kontroverzní, za polovičaté.

Habeck plány obhajoval a avizoval další kroky. Vše směřuje k cíli, aby Německo bylo do roku 2045 klimaticky neutrální, řekl. „Více obnovitelných zdrojů energie, větší energetická účinnost, průmysl šetrný ke klimatu. To je to, o co v Evropě usilujeme, abychom zajistili konkurenceschopnost a pracovní místa v budoucnosti,“ řekl Habeck.

Urychlení schvalování větrných turbín

Plán počítá se zdvojnásobením současného množství obnovitelné energie. To je podle něj nezbytné k dosažení 700 až 750 terawatthodin elektřiny ročně z obnovitelných zdrojů, které jsou cílem pro rok 2030. Například plánování a schvalování větrných turbín na pevnině však stále trvá příliš dlouho, ministerstvo hovoří o devíti až 17 letech.

Do konce letošního roku chce jeho ministerstvo uzavřít se spolkovými zeměmi „pakt o urychlení plánování, schvalování a realizace“. Na „summitu o větrné energii“ 22. března chce Habeck představit klíčové body strategie pro větrnou energii na zemi. Ta by podle dokumentu měla obsahovat návrhy, jak v krátké době uvolnit více půdy a jak „lépe podpořit obce při plánování a realizaci větrných projektů“.

Habeck chce také rozšířit solární průmysl v Německu. Jedním z cílů je usnadnit instalaci solárních systémů v průmyslových a komerčních oblastech.

Putin vybudoval potrubí do německé politiky

Chybí důležité komponenty pro vodík

Podle ministerstva budou některé podniky pro svou výrobu i nadále potřebovat plynové zdroje energie. Zde přichází ke slovu vodík. Ten je považován za šetrný ke klimatu, pokud je vyráběn pomocí obnovitelných zdrojů energie. Dopravní sítě však zatím nejsou vybudovány. Kromě toho pro výrobu vodíku stále chybí tzv. elektrolyzéry, které jsou potřebné pro štěpení vody.

Ministerstvo na letošní rok plánuje vlastní zákon o této problematice a chce najít další dodavatele. Do léta chce Habeck také představit „strategii pro elektrárny“, která má zvýšit výkon a postavit nové plynové elektrárny tak, aby později mohly využívat vodík šetrnější ke klimatu.

Dotace pro průmysl

Mnoho podniků si stěžuje na lokální nevýhodu kvůli vysokým cenám energie v Německu. Ministerstvo hospodářství pracuje na odstupňovaném modelu zvláštní výhodné ceny elektřiny pro průmysl, aby zmírnilo vysoké náklady na energie. Habeck počítá především s levnou elektřinou z obnovitelných zdrojů energie s tím, že by se nabídková cena pro nové elektrárny přenesla na průmysl. „Pro přechodné období se na národní i evropské úrovni diskutuje také o přechodném modelu s přímými dotacemi,“ vysvětlil Habeck. O otázkách financování však podle něj musí rozhodnout celá spolková vláda.

SPD upozornila, že cena průmyslové elektřiny musí být otevřená všem odvětvím a „být stejně dostupná pro energeticky náročné malé a střední podniky jako pro průmysl“. Musí také kompenzovat nevýhody ve srovnání s konkurencí v USA a Číně, požadoval mluvčí hospodářské politiky parlamentní skupiny SPD Bernd Westphal.