Doba čtení:2 m, 3 s
Ilustrační foto: Naseuhli.cz

Horníci společnosti Severní energetická budou ve čtvrtek 29. ledna demonstrovat před budovou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Požadují plné prolomení územně ekologických limitů těžby na lomu ČSA. Serveru iUHLI.cz to sdělil místopředseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) Jaromír Franta. Protest začne v 11:00, dorazit by mělo na 600 horníků, dodal.

MPO pracuje ze čtyřmi variantami těžby uhlí v Ústeckém kraji. První počítá s plným zachováním limitů, které v roce 1991 zavedla vláda Petra Pitharta, druhá s prolomení limitů na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly, a třetí s prolomení limitů na lomu Bílina a částečným prolomením na lomu ČSA. Čtvrtá varianta, kterou odboráři podporují,  počítá s plným prolomení limitů včetně zbourání Horního Jiřetína a Černic.

Skupina Severní energetická seznámila zástupce odborů s dopady všech čtyř navrhovaných variant řešení těžebních limitů z roku 1991. Každá z těchto variant má výrazně odlišný vliv na budoucnost skupiny, na zaměstnanost v regionu i na dostatek paliva pro teplárenský systém ČR. V návrhu Surovinové politiky ČR pak ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) navrhuje uzavření lomu ČSA, uvedla mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová.

„Po projednání dopadů těchto návrhů požádali zástupci hornických odborů vedení společnosti o uvolnění části zaměstnanců na demonstraci, kterou se rozhodli uskutečnit 29.ledna 2015. Společnost Severní energetická této žádosti vyhověla s tím, že budou všem klientům zajištěny plynulé dodávky uhlí v plánované výši,“ uvedla mluvčí. Dodala, že možnost účasti horníků firma zajistila úpravou v systému směn. Provoz tak zůstane zachován a nedojde k žádným ztrátám.

Ukončení těžby na lomu ČSA, které ministr Mládek prosazuje, podle ní znamená zánik nebo útlum společnosti s okamžitými dopady na zaměstnanost. Je to konec dodávek levného, ekologického a na dovozu nezávislého tepla pro čtyři miliony obyvatel ČR, pro školy, nemocnice a průmyslové podniky.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) koncem minulého týdne České televizi řekl, že podpoří pouze takovou variantu další těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, která nezasáhne obce nebo města. Je proti nutnosti bourání domů v rámci vesnic nebo měst. Dodal, že je pro pokračování těžby, která nebude negativně zasahovat do stávajícího lidského osídlení. Dovede si představit další těžbu na lomu Bílina.

Severní energetická je na další těžbu v lomu ČSA připravena, rozhodnutí ale musí padnout včas, řekla mluvčí firmy. Za limity v lomu ČSA se dále nachází 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. Lom disponuje vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější do tepláren.