Horníci se trefují do Pelikána

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Foto: anobudelip.cz

Horničtí odboráři vyzvali otevřeným dopisem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby se on i celá vláda zabývala spravedlivými důchody pro horníky. Jednání o důchodech je od července přerušeno. Hlavním viníkem současné situace je podle nich stát, který je povinen dát vše do pořádku. Horníkům je přitom jedno, že stát doly nevlastní. Server iUHLI.cz má dopis k dispozici.

„Domnívali jsme se, že návrh zákona projedná vláda na jednání v Ostravě v červenci letošního roku, ale jednání k hornickým důchodům bylo přerušeno. Vaše tvrzení, že horníci přinášejí přínos pouze zaměstnavateli, je přinejmenším velmi zarážející a znevažuje těžkou hornickou práci“ zdůraznil místopředseda OS PHGN a předseda SHO Jaromír Pytlík.

V celé Evropě má Česko nejhorší podmínky pro dřívější odchody horníků do důchodu.

Průměrná délka života horníka je 61,4 roku. To je o 5,8 let méně než je celostátní průměr. Dle studie KHS patří hornická práce mezi nejnáročnější zaměstnání. Podíl fyzické práce je i dnes velmi vysoký. Jako hlavní důvod však neustále zůstává nižší věk dožití a zdravotní stav hornické populace. V celé Evropě má Česko nejhorší podmínky pro dřívější odchody horníků do důchodu.

„Pokud se nevyhýbáte odpovědnosti za danou situaci, můžete se na práci horníků přijet podívat a také sfárat mezi ně do dolu. Samozřejmě i včetně všech ministrů, kteří ještě nefárali. Tento dopis považujte také jako naše pozvání na fárání do dolu,“ dodal odborový předák.

O sjednání spravedlivých důchodů pro horníky se horníci pokouší dlouho. Vlastně od doby zrušení důchodových kategorií, tedy od roku 1993. Tehdejší premiér Václav Klaus slíbil vytvoření takových podmínek, aby zaměstnanci pracující v rizikových kategoriích mohli odejít dříve do důchodu. Bohužel se vždy jednalo a jedná jen o sliby vlád předešlých i té současné.

Čtěte také: Babiš nechce platit horníkům dřívější důchody

Jediná vláda, která alespoň částečně vyřešila tento problém byla vláda premiéra Petra Nečase (ODS). Tehdy premiér Nečas sfáral osobně do dolu, aby se na vlastní oči přesvědčil, v jakých podmínkách horníci pracují. Rovněž jakékoliv spojování problematiky hornických důchodů s vlastníky černouhelné firmy OKD je velmi ubohé, protože problémy s vlastníky si vyrobil stát a není možné se mstít horníkům.

„Je třeba si ověřit, jak v celé Evropě řeší dřívější odchody horníků do důchodu. Asi vůbec nevíte, jaký je věk dožití našich horníků a nevnímáte veškeré zpracované studie. Nechcete slyšet, jaký je zdravotní stav horníků, počty chorob z povolání, obecných chorob a další poškození zdraví. Zcela určitě nemáte ani ponětí, v jakých podmínkách se v dole pracuje. Vůbec neakceptujete fakt, že v konečném důsledku to zatíží daňové poplatníky, tedy i Vaše voliče,“ upozornil Pytlík s tím, že horníci jsou také občany tohoto státu a rovněž odvádějí do státní pokladny daně, a to nemalé. „Vaše veřejná vyjádření jsou pak zcela opačná a neodpovídají skutečnostem,“ dodal.

„Nemíníme již déle chlácholit kolegy horníky a slibovat jim, že se jednáním vše vyřeší. Zatím se nevyřešilo téměř nic. Pravděpodobně nejste dostatečně obeznámen, jak se podobné problémy řešily v polském hornictví. Tyto závažné události mají velmi významný vliv na naše horníky,“ upozornil Pytlík.

Mohlo by vás zajímat:
Mládek je znepokojen situací v OKD
Zavírání dolů OKD už nehrozí
Rekord v ražbě vyrovnán, 128 metrů za měsíc