Hornictví prožilo rok bez smrtelného úrazu

Výjimečný co do počtu úmrtí byl rok 2018, kdy zemřelo v hornictví 20 pracovníků. Největší podíl na tom měl výbuch metanu v dole ČSM 20. prosince, při kterém zemřelo 13 horníků. Foto: OKD

Při těžbě nerostných surovin a nakládání s výbušninami se v České republice v loňském roce podle dat Českého báňského úřadu poprvé v historii nestal žádný smrtelný úraz. Uvedl to mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. V roce 2020 zemřeli v hornictví dva lidé, v roce 2019 tři.

Nulový počet smrtelných úrazů v hornictví, a také při používání a výrobě výbušnin v roce 2021 je velmi dobrá zpráva především s ohledem na vysokou míru rizika, které tyto činnosti přináší. Svědčí to o vysoké úrovni bezpečnosti práce v dozorovaných společnostech, na které se podílí i neustálý a důsledný tlak báňského úřadu v této oblasti,“ řekl předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka.

Přestože výsledky minulého roku i vývoj za poslední léta ukazuje, že počet smrtelných úrazů dlouhodobě osciluje kolem minimální hodnoty, není to důvod ani k uspokojení ani k polevení v úsilí o bezpečná pracoviště,“ uvedl Štemberka. Je také podle něj stále nutné připomínat, že tak rizikové činnosti, jako jsou hornictví nebo výroba a používání výbušnin, má jediná mimořádná událost potenciál ohrozit relativně velký počet osob. „Přeji si, aby nulový počet smrtelných úrazů nebyl vnímán jako úspěch, ale jako normální stav, o kterém budeme informovat každý rok,“ dodal.

Letos má v Česku skončit těžba černého uhlí

Výjimečný co do počtu úmrtí byl rok 2018, kdy zemřelo v hornictví 20 pracovníků. Největší podíl na tom měl výbuch metanu v dole ČSM 20. prosince, při kterém zemřelo 13 horníků. Výbuch patří k největším tragédiím, které se na území republiky staly od roku 1990.

V roce 2016 a 2017 zemřeli shodně dva pracovníci. V roce 2015 zemřelo devět lidí, například při výbuchu metanu v černouhelném Dole Darkov společnosti OKD na Karvinsku zemřeli tři zaměstnanci. V roce 2014 zahynulo 11 lidí, listopadový otřes v Dole Karviná nepřežili tři horníci.

Český báňský úřad vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností. Kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu s horním zákonem, řídí a kontroluje činnost obvodních báňských úřadů. Provádí také šetření závažných důlních havárií.