Hygienici nařídili nová opatření v Darkově

Přímo v Dole Darkov a na něm navazující úpravně uhlí pracuje 1800 lidí. Foto: Wikipedia Petr Štefek

Společnost OKD a Krajská hygienická stanice v Ostravě se dohodly na dalších protiepidemických opatřeních, která by měla zamezit šíření onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice v Ostravě například požaduje, aby se pracovníci z Dolu Darkov nepřesouvali na pracoviště v jiné lokalitě.

„Toto nařízení již dodržujeme i s tím, že jsme zakázali přesuny z jiných lokalit na Důl Darkov,“ vysvětlil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek. „V tuto chvíli již máme vytvořeny seznamy přeshraničních pracovníků i s kopiemi jejich PCR testů s negativním výsledkem. Budeme sledovat jejich platnost a v případě, že skončí a pracovníci nedodají nový test, nedostanou se na pracoviště,“ dodal.

Čtěte také:
Darkovskou dílnou prošly i největší kombajny
Vondráš: Neprchejme od uhlí!

V tuto chvíli také probíhá na Dole Darkov přechod z čtyřsměnného provozu na třísměnný provoz. Zároveň se pracovní doba zkrátí o jednu hodinu – tedy na šest a půl hodiny. Se zkrácenou pracovní dobou se nebudou krátit mzdy. Ihned po ukončení směny musí zaměstnanci opustit areál závodu, aby se nesetkali s další směnou. Stále platí a nadále dodržujeme již nařízená opatření, která jsme ve spolupráci s hygieniky zavedli už v březnu.

V Dole Darkov je 113 potvrzených případů nakažených zaměstnanců a nemocných je také dalších šest jejich rodinných příslušníků. Počet nemocných členů rodiny se ale podle hygieniků zřejmě ještě zvýší. Další testy totiž ještě probíhají.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V dolech pracuje zhruba 8400 lidí, z čehož 2000 jsou cizinci, zejména Poláci. Přímo v Dole Darkov a na něm navazující úpravně uhlí pracuje 1800 lidí.